• Imprimeix

Ciutadania

El Canal Medicaments i Farmàcia posa al vostre abast continguts clars, entenedors i de qualitat sobre els medicaments que preneu perquè pugueu utilitzar-los amb responsabilitat i seguretat.

També us ofereix informació pràctica sobre l'atenció farmacèutica, que us proporciona els medicaments i altres productes farmacèutics prescrits pels professionals sanitaris del sistema de salut.