• Imprimeix

Dades obertes

El Canal Medicaments i Farmàcia posa a disposició de la societat les dades que sobre la farmàcia i els medicaments gestiona com a administració pública en format de dades obertes (OpenData).

Les persones o les empreses les poden utilitzar lliurement i distribuir-les i es poden generar nous serveis.

Catàleg de medicaments, productes sanitaris i productes dietoterapèutics  de dispensació a través de les oficines de farmàcia. Inclou les dades  d’identificació del producte, dades econòmiques, de composició i els principals indicadors d’aquests productes.

Llistat de les farmàcies i farmacioles de Catalunya amb les dades descriptives de nom, adreça, municipi i ABS corresponent.

El catàleg inclou la relació d’articles d’ortoprotètics (pròtesis, cadires de rodes, ortesis), especificant el preu i l’aportació màxima del CatSalut.

Catàleg de centres acreditats pel CatSalut per a dispensar articles ortoprotètics. En aquests centres el ciutadà no cal que aboni prèviament la part corresponent a l’ajut econòmic del CatSalut.

Informació sobre les receptes dispensades en oficines de farmàcies, facturades al CatSalut, segons estructura territorial de regió sanitària, agrupacions terapèutiques i dades demogràfiques d’edat i sexe.Informació mensual sobre la facturació farmacèutica i dades comparatives de despesa.

Si necessiteu més dades de Salut podeu consultar l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya, i si el que busqueu són dades a nivell de tot el país podeu consultar el portal de gencat de dades obertes.

Data d'actualització:  18.01.2018