• Imprimeix

Programa pacient expert Catalunya®

El Programa pacient expert Catalunya® té com a objectiu final potenciar l’autocura, la coresponsabilitat i l’autonomia de les persones que tenen una malaltia crònica.

El pacient expert és qui pren el protagonisme en el Programa, que mitjançant diverses sessions, transmet coneixements i comparteix experiències amb altres persones que pateixen el mateix problema de salut.

Entre els continguts que s’ofereixen, s’hi inclou informació per promoure el bon ús dels medicaments.

Aquesta iniciativa s’emmarca en el Programa de prevenció i atenció a la cronicitat del Departament de Salut.

Data d'actualització:  19.06.2017