• Imprimeix

Cirurgia programada

L’efecte d’alguns medicaments pot agreujar els riscos que suposa una cirurgia. Per això, és molt important establir una bona comunicació amb el vostre metge o metgessa, cirurgià i anestesista per tal d’informar-los sobre aquells medicaments que esteu prenent. D’altra banda, durant un temps abans i després de la cirurgia no es pot prendre aigua ni aliments per via oral. Això pot motivar una interrupció temporal del vostre tractament habitual. No obstant això, si aquesta interrupció és molt perllongada, l’absència de tractament habitual pot ser també perjudicial per a la vostra salut, ja que en no rebre tractament poden reaparèixer alguns símptomes de la malaltia. En altres casos, l’organisme està habituat a la presència de la medicació i la seva supressió pot donar lloc al que se’n diu síndrome de retirada.

Si us han de fer una intervenció quirúrgica, convé que els professionals de la salut que us tractin tinguin tota la informació disponible sobre la vostra medicació: què preneu, perquè, amb quines dosis, etc. Per això, la recepta electrònica i el  pla de medicació que us lliura el metge o metgessa quan us fa una prescripció són eines de gran utilitat. El metge o metgessa ha de decidir si podeu seguir prenent els medicaments prescrits fins al mateix dia de la intervenció o bé si els heu de suspendre uns dies abans.

També heu d’informar els professionals de la salut sobre els medicaments que preneu que no estan inclosos al pla de medicació, així com plantes medicinals i productes dietètics. En general, la major part dels medicaments es poden seguir prenent fins ben bé dues hores abans de la cirurgia. Encara que us trobeu en dejú per ordre del metge o metgessa, aquest dejú es refereix als aliments. No hi ha cap risc per a la intervenció si preneu una mica d’aigua per empassar la medicació, sempre que es faci amb dues hores o més d’antelació.

Data d'actualització:  11.01.2017