• Imprimeix

Infància

Infància

En els nens, els efectes dels medicaments són diferents perquè el seu organisme encara no ha madurat prou.

Habitualment la dosi adequada en aquesta població es calcula en funció del pes.

Per això cal tenir especial cura a l’hora d’administrar-los i fer-ho d'una forma segura, eficaç i el menys complicada possible per als pares i els cuidadors.

 

Més informació

Bibliografia

  1. iBotika. Cevime. Osakidetza. Euskadi. A: [en línia]. [Consulta: 10 febrer 2016]. Disponible a: https://www.osakidetza.euskadi.eus/informacion/pediatria/r85-pkcevi08/es/.
  2. LexiComp Drug information.[Consulta: 10 febrer 2016]. Disponible a: http://www.uptodate.com
  3. Choices, N. NHSChoices Home Page. A: [en línia]. Department of Health, [Consulta: 10 febrer 2016]. Disponible a: http://www.nhs.uk/pages/home.aspx.
  4. Children and medications: Getting the dose right. Informedhealth.org. A: [en línia]. [Consulta: 10 febrer 2016]. Disponible a: https://www.informedhealth.org/children-and-medications-getting-the-dose-right.2321.en.html?part=meddrei-og.
  5. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios - La AEMPS - Portada. A: [en línia]. [Consulta: 23 febrer 2015]. Disponible a: http://www.aemps.gob.es/laAEMPS/portada/home.htm.

Autoria

Grup de Treball d’informació sobre medicaments dirigida a la ciutadania del Canal Medicaments i Farmàcia

La informació proporcionada en aquest article és complementària a les recomanacions del vostre metge i en cap cas pretén substituir-la. En cas de dubte, poseu-vos en contacte amb el vostre professional de la salut de referència o truqueu al 061 CatSalut Respon.

La informació ha estat elaborada amb la participació del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya.

Data d'actualització:  26.10.2017