• Imprimeix

Insuficiència hepàtica

El fetge és el principal òrgan metabolitzador (transformador) de l’organisme i dins les seves múltiples funcions cal destacar la síntesis d’algunes substàncies com proteïnes, l’eliminació de la sang de substàncies que poden resultar nocives per l’organisme convertint-les en innòcues, el magatzem de vitamines i la secreció de bilis. 

 

Quan el fetge perd la capacitat de portar a terme les seves funcions es parla d’insuficiència hepàtica. La insuficiència hepàtica pot ser aguda, de desenvolupament ràpid en pacients sense malaltia hepàtica prèvia, o crònica que a mig termini provoca una cicatrització progressiva del teixit del fetge. Entre les diferents causes que poden comportar una insuficiència hepàtica s’inclou el consum excessiu d’alcohol, l’exposició a algunes toxines, les infeccions pel virus de l’hepatitis i algunes malalties metabòliques o autoimmunes, entre d’altres.

 

La majoria dels medicaments, un cop ingerits, són processats i metabolitzats al fetge i és en aquest punt on potencialment poden causar dany hepàtic. Durant el desenvolupament dels medicaments es realitzen estudis de seguretat i un dels aspectes que s’avalua és l’efecte que els medicaments poden tenir sobre el fetge. Tot i que els medicaments comercialitzats es consideren segurs, cal tenir en compte que cap medicament està exempt del risc. En alguns casos, un individu pot ser més susceptible que altres a que un medicament en concret li afecti al fetge, no obstat això, aquestes situacions són poc freqüents i, malauradament, impredictibles.

 

En els pacients amb insuficiència hepàtica el risc de desenvolupar dany hepàtic quan prenen certs medicaments és més elevat . Per aquest motiu, el metge realitzarà modificacions de la dosi o de la posologia (freqüència amb la que pren els medicaments) de la seva medicació habitual per tal de minimitzar aquest risc. Addicionalment, evitarà la prescripció de medicaments que no recomanats en pacients amb malaltia hepàtica.

Pel que fa als medicaments de venda lliure a la farmàcia el paracetamol és un dels medicaments més coneguts per la seva capacitat d’afectar al fetge. En aquest sentit, es recomana seguir estrictament sempre la posologia recomanada i utilitzar sempre la mínima quantitat possible per alleugerir el dolor. En pacients adults sans la dosi màxima al dia no hauria de superar els 4 grams (dividits en varies preses). No obstant això, el seu ús està contraindicat en insuficiència hepàtica o malaltia hepàtica activa greu i en casos d’insuficiència hepàtica lleu o moderada es podria administrar amb precaució, essent la dosi màxima recomanada de 2 grams al dia (dividits en varies preses). Tot i que generalment les plantes medicinals són generalment percebudes com a segures perquè són “naturals” també poden afectar al fetge i en més d’una ocasió aquests productes han causat toxicitat al fetge.

 

  1. Mantingui una llista actualitzada de tots els medicaments que pren on s’incloguin també les plantes medicinals, les vitamines i els suplements. Porti-la sempre a totes les visites mèdiques.
  2. Prengui el menor nombre de medicaments possible. Això inclou tant les plantes medicinals i els suplements nutricionals com els medicaments (els que requereixen receptes com els que són de venda lliure a la farmàcia).
  3. Si s’utilitzen medicaments de venta lliure a la farmàcia, llegiu el prospecte, segueixi les recomanacions d’ús i no excedeixi la dosi màxima recomanada. Eviti prendre’ls durant períodes llargs de temps sense consultar al metge.
  4. Si els seu consum d’alcohol diari és elevat, eviti prendre paracetamol pel dolor.
  5. Asseguri’s que el seu metge defamília i els altres metges especialistes que l’atenguin estiguin  al cas de que té insuficiència hepàtica.
  6. En casos d’insuficiència hepàtica greu o cirrosis avançada es recomana consultar a l’hepatòleg abans de prendre qualsevol medicament.

 

1. MedicationsandtheLiver. American College of Gastroenterology. Patienteducation&ResourceCenter. Patients. [en línia]. [Consulta: 14 gener 2015]. Disponible a: http://patients.gi.org/topics/medications-and-the-liver/.

2. Sola Morena MD, Pagán Nuñez FT, G.M.E. Fármacos en insuficiencia renal y hepática. BoletínFarmacoterapéutico de Castilla-La Mancha. 2011, Vol. XII, núm. 1.

3. DRUGDEX System (Micromedex 2.0). GreenwoodVillage, CO: Truven Health Analytics; [en línia]. [Consulta: 14 gener 2015]. Disponible a: http://www.micromedexsolutions.com

4. Chang, C.Y. i Schiano, T.D. Review article: drughepatotoxicity. Alimentarypharmacology&therapeutics. 2007, Vol. 25, núm. 10, p. 1135-51. ISSN 0269-2813. DOI 10.1111/j.1365-2036.2007.03307.x. 

 

Data d'actualització:  02.02.2015