• Imprimeix

Què són els antibiòtics?

Els antibiòtics són fàrmacs que s’utilitzen tant en medicina humana com veterinària per al tractament i la prevenció de les malalties infeccioses produïdes per bacteris.

Tot i que els primers antibiòtics es van descobrir ara fa més de setanta anys, el seu ús com a medicaments per al tractament de les infeccions no es va generalitzar fins als anys 40.

En l’actualitat, els antibiòtics han esdevingut molt populars per la seva eficàcia i seguretat. Això ha fet que durant molt de temps s’hagin estat utilitzant de forma fins i tot indiscriminada.

Els antibiòtics són una excel·lent arma terapèutica però, mal utilitzats, comporten conseqüències negatives, tant per a la salut individual com per a la salut pública. Fer-ne un bon ús és responsabilitat de tots.

Els antibiòtics només són eficaços per tractar infeccions produïdes per bacteris. No són efectius per combatre infeccions causades per virus, com ara el refredat o la grip. Únicament s’han de prendre per prescripció mèdica. És el professional sanitari qui, després d’establir el diagnòstic, selecciona l’antibiòtic que cal prendre i en determina les pautes d’administració.

Aquests medicaments s’han de prendre en la dosi correcta i durant un període de temps apropiat per tal d’eliminar els bacteris de forma ràpida i efectiva.  Mai no s’ha d’interrompre el tractament, encara que millorin els símptomes. Cal seguir sempre les pautes d’administració prescrites pel professional sanitari de referència.

La resistència als antibiòtics és la capacitat que tenen els bacteris de combatre els efectes d’aquests medicaments. Un bacteri desenvolupa resistència quan l’antibiòtic ja no pot destruir-lo o aturar-ne el creixement.

La resistència als antibiòtics es pot desenvolupar de manera natural per mutació genètica dels bacteris. 

L’ús inadequat dels antibiòtics ve definit, bàsicament, per tres situacions:

  • Sobreutilització: en els països desenvolupats sovint els antibiòtics es prescriuen en excés i no s'utilitzen amb prudència. Es considera que, aproximadament, la tercera part de les prescripcions d'antibiòtics són innecessàries. A més, els pacients solen fer una pressió excessiva sobre els professionals per tal que els prescriguin antibiòtics i, fins i tot, els aconsegueixen sense recepta.
  • Mala utilització:  algunes de les principals causes d'aquesta situació són l'elecció inadequada de l'antibiòtic o la utilització d'antibiòtics en afeccions víriques.
  • Infrautilització: de vegades el pacient incompleix el tractament prescrit, ja sigui per descuit de dosis, perquè escurça la durada del tractament o perquè el pren inadequadament en combinació amb determinats aliments que en redueixen l'absorció intestinal.

L’aparició creixent de bacteris resistents als antibiòtics més habitualment utilitzats i el fet que en els darrers anys s’hagin descobert pocs antibiòtics nous suposa una amenaça per a la salut pública. Sense antibiòtics efectius, molts procediments i tractaments mèdics actuals deixarien de ser possibles, i les infeccions bacterianes s’agreujarien, es propagarien i no es podrien guarir.

  • Eviteu l’automedicació. Preneu antibiòtics, únicament, per prescripció del professional sanitari de referència.
  • Respecteu la dosi i la durada del tractament prescrit, encara que us trobeu Eviteu augmentar o disminuir la dosi pautada, així com  interrompre o allargar el tractament per iniciativa pròpia.
  • No guardeu els antibiòtics que us sobrin. Pregunteu a la farmàcia com els heu de llençar.
  • Receptar antibiòtics únicament quan sigui necessari, d’acord amb l’evidència científica. Moltes infeccions respiratòries no necessiten antibiòtics perquè el sistema immunitari del pacient té capacitat suficient per combatre-les.
  • Triar, sempre que sigui possible, un tipus d’antibiòtic específic per a la infecció concreta. 
  • Explicar als pacients perquè és important fer un ús responsable d’aquests medicaments.
  • Fer ús de totes les estratègies disponibles per reduir la prescripció inapropiada dels antibiòtics (recursos de prescripció assistida, eines disponibles per al diagnòstic, guies clíniques, etc.).
Data d'actualització:  08.05.2018