• Imprimeix

Com cal eliminar els medicaments de forma segura?

Els residus de medicaments de procedència domèstica són els medicaments sobrers o caducats i els seus envasos, buits o no, que es generen a les llars.

Els medicaments no són un residu qualsevol. Per les seves característiques, requereixen una recollida selectiva específica amb la finalitat de garantir-ne una adequada gestió. Per tant, mai s’han de llençar al cubell de les escombraries ni barrejar amb altres envasos ni deixalles. Cal dipositar-los als contenidors de les farmàcies adherides al sistema de recollida establert, que es poden identificar pel distintiu d’una creu encerclada amb una fletxa.

La gestió dels medicaments i la recollida dels medicaments la gestiona SIGRE, una entitat sense ànim de lucre que ofereix un sistema còmode i segur per desprendre’s dels envasos i les restes de medicaments que ja no calen o estan caducats.

Data d'actualització:  10.08.2018