• Imprimeix

Què són els medicaments il·legals?

Els medicaments il·legals poden ser:

 

- Medicaments no autoritzats: productes que contenen un principi actiu o substància farmacològicament activa, però que no han estat avaluats ni autoritzats per a la seva comercialització com a medicaments per part de les autoritats sanitàries i, per tant, està prohibida la seva venda. 

 

- Medicaments falsificats.

 

- Tots aquells medicaments que es venen en pàgines webs il·legals. 

imatge_medicaments_per_internet_flasco

Un medicament falsificat és aquell a l’etiquetatge del qual s’inclou de manera deliberada i fraudulenta informació falsa sobre la identitat o el fabricant.

Malgrat que es pot presentar amb l’aparença d’un medicament legal, cal remarcar que:

 • No se'n coneix l’origen.
 • No se'n coneix la composició real.
 • Ha estat fabricat, etiquetat o distribuït de manera fraudulenta.


Per això no es té cap garantia ni de la seva qualitat ni de la seva eficàcia. Els fabricants de medicaments falsos intenten que els seus productes siguin exactament iguals que els autèntics. I com que entren il·legalment a la cadena de subministrament, és impossible saber on o com s'han fabricat.

Els medicaments falsos suposen un perill per a la salut perquè poden:

 

 • No contenir cap principi actiu o contenir-ne una quantitat insuficient, i això fa que els medicaments no tinguin efectivitat.
 • Contenir un excés de principi actiu, la qual cosa els fa perjudicials.
 • Contenir impureses, altres principis actius o altres substàncies nocives o tòxiques.
 • Estar contaminats.
 • Estar adulterats.
 • Estar caducats, encara que a l'embalatge consti una data correcta de caducitat (possiblement manipulada).
 • No estar envasats correctament i, per tant, haver-se fet malbé.
 • No contenir a l’embalatge tota la informació necessària per garantir-ne l'ús segur.

 

En el cas que es doni alguna d'aquestes circumstàncies o més d'una:

 • Sense recepta. Us l’han ofert sense necessitat de recepta, quan en realitat en cal.
 • Ofertes. Us l’ofereixen a un preu rebaixat i a través d’ofertes.
 • Embalatge. L’envàs té poca qualitat o té defectes molt evidents d’impressió, està brut o descolorit i té taques. La presentació pot ser diferent de l’habitual quant a la forma i mida dels envasos, tipus de lletra, colors, blísters, disposició i nombre dels comprimits, materials, etc. Hi poden mancar els elements de seguretat (hologrames, tintes de reflexió variable, segells de seguretat) o poden ser deficients, així com faltar-hi precintes d’inviolabilitat o presentar danys i un aspecte diferent.
 • Presentació. El medicament té un color, forma, olor, sabor o textura diferents dels habituals. Tampoc no té les marques habituals (ranures, símbols, lletres, nombres) gravades o impreses a la superfície.
 • Efectes. No té l’efecte habitual o esperat. Provoca reaccions noves que no són les habituals.
 • Caducitat i lot. La data de caducitat pot estar aparentment modificada o expressada de forma diferent de l’habitual, així com la identificació de lots. 

 

Davant la sospita o evidència d'un medicament falsificat, demaneu consell al vostre farmacèutic o farmacèutica.

També podeu comunicar-ho al Departament de Salut enviant un missatge de correu electrònic amb tota la informació de què disposeu sobre el cas a l’adreça alertesfarmacia@gencat.cat.

 

Els medicaments, quan s'adquireixen en llocs web il·legals, no estan coberts pels mecanismes de control i supervisió que les autoritats competents exerceixen en la cadena legal per poder proporcionar les garanties necessàries a uns articles tan importants per a la salut.

Molts dels riscos de l'adquisició d'aquests medicaments són derivats de la seva manca de qualitat. És freqüent que els medicaments adquirits a través de llocs web que en venen il·legalment siguin falsificacions que poden no contenir el principi actiu, contenir principis actius diferents als declarats o contenir, fins i tot, substàncies tòxiques. En altres ocasions es poden rebre medicaments manipulats o amb una qualitat deficient, la qual cosa en pot afectar l‘eficàcia o la seguretat. Els webs il·legals, a més, poden vendre medicaments no autoritzats, importats il·legalment o que han estat retirats del mercat per produir efectes adversos.

Moltes vegades, el medicament comprat en webs il·legals es rep amb un etiquetatge o un prospecte en un altre idioma, o sense cap tipus de prospecte ni informació. Això incideix directament en l'eficàcia i seguretat del tractament, ja que disposar d'una informació avaluada per les autoritats, de conformitat amb les característiques conegudes del medicament, és un element essencial per fer-ne un bon ús.

És freqüent que en molts dels llocs web en què es venen il·legalment medicaments es venguin lliurement medicaments que necessitarien recepta. La venda sense recepta de medicaments que en necessitarien suposa també un risc per a la salut dels consumidors. La prescripció assegura que el pacient ha estat examinat per un metge qualificat que ha realitzat un diagnòstic, ha avaluat la necessitat del tractament farmacològic i la seva adequació al pacient i ha informat el pacient degudament.

A més, és conegut també que algunes d'aquestes pàgines que venen medicaments de forma il·legal realitzen activitats il·lícites, com estafes, robatoris de dades personals o de les dades de les targetes de crèdit.

Les autoritats sanitàries han considerat que un dels mitjans per reduir aquests riscos és habilitar mecanismes perquè els ciutadans puguin identificar les farmàcies acreditades que permetin la compra segura de medicaments en línia. La legislació vigent estableix que, en les pàgines que venguin legalment medicaments, s'hi ha d'exhibir un logotip.

Els ciutadans que accedeixin a les pàgines legals de venda de medicaments podran identificar fàcilment i comprovar el registre “en línia” de la farmàcia per continuar amb la compra.

D'aquesta manera, el pacient pot verificar que el medicament que comprarà procedeix d'una farmàcia acreditada i tindrà la seguretat de comprar medicaments de qualitat, segurs i eficaços.

Data d'actualització:  14.11.2016