• Imprimeix

Què són els medicaments?

Els medicaments són substàncies que tenen propietats per prevenir, diagnosticar, tractar, alleujar o curar tot tipus de malalties. Poden estar preparats de diferents maneres: en forma de pastilles, xarop, supositoris, injectables, pomades… Les diferents maneres e presentació s’anomenen formes farmacèutiques.

L'efecte medicinal prové dels principis actius que contenen. Aquests components, d’acció preventiva o curativa, sovint van acompanyats d’altres substàncies inactives, els excipients, que no tenen cap efecte terapèutic però fan que el medicament es conservi en bon estat i faciliten l’alliberament de les substàncies medicinals a l’organisme.

La majoria de medicaments els preparen laboratoris farmacèutics, amb autorització prèvia del Ministeri de Sanitat i Política Social, i es venen exclusivament a les farmàcies. 

Segons l'origen, els medicaments es poden classificar en:

 • Medicaments de síntesi o semi síntesi: Són el tipus de medicaments més habitual i els que s’han elaborat en un laboratori farmacèutic. Els trobem a qualsevol farmàcia amb un nom comercial o genèric i un embalatge autoritzat per l’administració sanitària del país.
 • Medicaments d’origen humà: Són els derivats de la sang, de glàndules o teixits humans. Per exemple, les immunoglobulines, els factors de la coagulació, etc.
 • Radiofàrmacs: Són medicaments formats per isòtops radioactius. S’utilitzen amb finalitat terapèutica i diagnòstica.
 • Medicaments homeopàtics: Són els utilitzats en medicina homeopàtica.
 • Medicaments biotecnològics: Són els obtinguts mitjançant tècniques d’enginyeria genètica.
 • Fórmules magistrals: Són medicaments preparats a la farmàcia de manera individualitzada per a cada persona, segons les prescripcions del metge o metgessa.
 • Medicaments hemoderivats: Són medicaments preparats industrialment a base de components de la sang.
 • Medicaments immunològics: Estan relacionats amb les vacunes, les toxines i els al·lèrgens.

 

Abans de prendre un medicament, hem de preguntar al metge que ens l'hagi prescrit o al farmacèutic per què i com l’hem de prendre.

Tanmateix, a la capsa del medicament o al prospecte es proporciona informació que pot ajudar a comprendre què estem prenent i com podem utilitzar o conservar el medicament.

A més, en aquest Canal hi ha a disposició de tothom un Cercador de Medicaments amb informació senzilla i comprensible sobre la indicació i la forma de prendre'ls.

A la capsa de qualsevol medicament, a part del nom comercial, hi ha impresa informació que us pot ser d'utilitat:

 • Principi actiu i quantitat que conté
 • Excipients de declaració obligatòria
 • Laboratori fabricant
 • Lot de fabricació i data de caducitat
 • Cupó-precinte (només en medicaments finançables pel Sistema Nacional de Salut)
 • Sigles
  • ECM (especial control mèdic): Medicament d'especial control mèdic
  • EFP (especialitat farmacèutica patentada): Medicament publicitari. Se'n permet la publicitat i no necessita recepta per ser dispensat a les farmàcies
  • EFG (especialitat farmacèutica genèrica): Medicament genèric
  • H: Medicament d'ús hospitalari. Es dispensa únicament a les farmàcies dels centres hospitalaris
  • DH: Medicament de diagnòstic hospitalari. Ha de ser prescrit per especialistes adscrits a un hospital
  • TLD (tractament de llarga durada): Medicament de dispensació renovable. Per a tractaments de llarga durada
  • Medicament homeopàtic: Aquest tipus de medicament ha d'indicar aquesta llegenda
 • Símbols 

Quan obrim la capsa de qualsevol medicament hi trobem el prospecte. Aquest petit full informatiu conté tot allò que cal saber sobre el medicament que hem de prendre:

 • Nom del medicament: Nom comercial o nom del principi actiu.
 • Presentació i composició: Descripció de la forma farmacèutica (pastilles, xarop, supositoris…) i contingut de principis actius i excipients.
 • Propietats: Explicació de com actuaran les substàncies del medicament en el nostre organisme.
 • Indicacions: Enumeració dels trastorns o malalties en què es recomana fer servir el medicament.
 • Posologia: Explicació de quina és la dosi recomanada (segons edat, pes…) i de com s'ha d'administrar el medicament (per via oral, intravenosa, rectal…).
 • Contraindicacions: Enumeració dels casos en què no es recomana l’ús del medicament.
 • Precaucions: Consideracions especials en cas d’embaràs, lactància, conducció de vehicles o ús de màquines.
 • Interaccions: Advertiment sobre determinats medicaments o, fins i tot, aliments que poden fer augmentar o disminuir l’efecte del medicament o provocar l’aparició d’efectes no desitjats quan es prenen de forma simultània.
 • Efectes adversos: Efectes no desitjats que poden aparèixer durant el tractament.
 • Intoxicació: Instruccions en cas d’haver pres més quantitat de la recomanada pel vostre metge o metgessa.
 • Presentació: Tipus de formulació en què es pren el medicament (comprimits, càpsules, xarops…)

 

Alguns medicaments mostren al seu prospecte un triangle negre invertit i la frase "Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional." per identificar que, per tenir una experiència d'ús limitada, estan sotmesos a una vigilància més estricta de la seva seguretat.

Data d'actualització:  27.06.2018