• Imprimeix

Contracepció hormonal d'urgència

La contracepció hormonal d’urgència (CHU), anomenada també píndola postcoital o píndola de l’endemà, és un contraceptiu d’emergència que té la finalitat d’evitar l’embaràs en situacions on el mètode contraceptiu habitual ha fracassat o després d’una relació sexual no protegida. S’hi ha de recórrer només en situacions d’urgència real que suposen un risc d’embaràs no desitjat, independentment del dia del cicle menstrual en què hagi tingut lloc la relació sexual. Cal recordar que no protegeix del risc de contraure les infeccions de transmissió sexual, com per exemple el VIH o l’herpes genital.

Actualment hi ha dos medicaments disponibles que s’utilitzen en la CHU: levonorgestrel 1,5 mg (Julirona®, Levodonna®, Norlevo®, Postinor®; levonorgestrel EFG®) i ulipristal 30 mg (EllaOne®). Aquests es dispensen en els llocs següents:

 • Centres d’atenció primària (CAP)
 • Unitats d’atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR)
 • Centres de planificació familiar
 • Hospitals i serveis d’urgències hospitalaris
 • Farmàcies

El levonorgestrel és una versió sintètica de l’hormona progesterona. La progesterona en la dona està involucrada en l’ovulació i en la preparació de l’úter per a la recepció de l’òvul fecundat. No es coneix amb exactitud com actua, però es creu que evita o retarda l’ovulació.

L’ulipristal també evita l’activitat de la progesterona en la dona i evita l’embaràs prevenint o retardant l’ovulació. Aquest medicament pot evitar que altres mètodes contraceptius hormonals funcionin correctament durant una setmana després de la seva administració i no es recomana prendre’l més d’un cop en un cicle menstrual.

Aquests medicaments s’han de prendre al més aviat possible després d’una relació sexual sense protecció i són més efectius si es prenen dins les primeres 24 hores posteriors. El levonorgestrel s’ha de prendre en les 72 hores (tres dies) posteriors a la relació i l’ulipristal en les 120 hores (cinc dies) posteriors. Passat aquest temps no està demostrada la seva eficàcia. En relació amb el cicle menstrual de la dona, es poden prendre en qualsevol moment, independentment de l’última ovulació i l’última menstruació.

Cal prendre el medicament amb un got d’aigua, sense mastegar i es pot acompanyar amb algun aliment.

Es recomana visitar el metge si hi ha alguna possibilitat d’estar embarassada o en casos d’alletament matern concomitant.

Contraindicacions de levonorgestrel:

 • Porfíria
 • Síndromes de malabsorció o malaltia de Crohn
 • Al·lèrgia a algun dels components del medicament

 

Contraindicacions d’ulipristal:

 • Problemes amb el metabolisme de la lactosa
 • Asma
 • Al·lèrgia a algun dels components del medicament
 • Embaràs i lactància materna

 

Alguns medicaments i també les plantes medicinals poden interaccionar amb els medicaments emprats en la CHU i disminuir la seva eficàcia. Cal tenir especial precaució si preneu:

 • Medicaments per a l’epilèpsia
 • Antibiòtics, concretament la rifampicina, la rifabutina, la claritromicina i la telitromicina
 • Antiàcids i medicaments emprats per a la indigestió o el reflux gàstric, com ara l’omeprazole o la ranitidina
 • Herba de Sant Joan (Hypericum perforatum)
 • Alguns medicaments utilitzats per al tractament del VIH, com per exemple el ritonavir
 • Suc d’aranja

 

Si regularment preneu contraceptius orals i us oblideu una dosi pot ser que encara hi hagi protecció. No obstant això, cal considerar la CHU i consultar el vostre professional sanitari de referència en els casos següents:

 1. Si preneu la píndola anticonceptiva només de progestàgens* i us heu oblidat una dosi o heu pres la dosi amb més de 12 hores de retard i heu tingut relacions sexuals desprotegides abans d’haver pres correctament 2 píndoles més.
 2. Si preneu la píndola anticonceptiva combinada** i us oblideu 2 o més píndoles durant els 7 primers dies i heu tingut relacions sexuals des que es va acabar l’últim paquet.


Els vòmits o diarrees i alguns antibiòtics o medicaments per a l’epilèpsia poden afectar l’eficàcia del vostre contraceptiu habitual. En aquests casos es recomana consultar el metge o el farmacèutic si cal considerar la CHU.
En el cas d’utilitzar un pegat anticonceptiu o un anell vaginal, si aquest es descol·loca, si es retarda la seva administració (nova col·locació) o es retira més aviat del compte, hi ha el risc d’embaràs i cal valorar l’ús de la CHU. Consulteu-ho al vostre professional sanitari de referència.

(*) Azalia®, Cerazet®,  Desopop®, Famylette®, Feanolla®, Kerizet®, Nacrez®, Desogestrel EFG.


(**) Ailyn®, Anaomi®, Antin®, Antinelle®, Aranka®, Balianca®, Belara®, Bemasive®, Benidette®, Benifema®, Carisa®, Ceciliana®, Cleodette®, Cleosensa®, Danielle®, Daylette®, Destrel®, Donabel®, Drelle®, Dretine®, Dretinelle®, Drosiane®, Drosianelle®, Drospil®, Drosure®, Drosurelle®, Edelsin®, Eloine®, Elynor®, Erlidona®, Flexyess®, Gestinyl®, Gracial®, Gynovin®, Harmonet®,  Keriette®, Laurene®, Levobel®,
Linelle®, Liofora®, Loette®, Mariona®, Meliane®, Melodene-15®, Melteva®, Microdiol®, Microgynon®, Minesse®, Minulet®, Ovoplex®, Palandra®, Qlaira®, Regulon®, Rigevidon®, Sibilla®, Sienima®, Suavuret®, Tevalet®, Triciclor®, Triagynon®, Trigynovin®, Tri-minulet®, Verezana®, Yasmin®, Yasminelle®, Yaz®, Yira®, Zoely®, Desogestrel/Etinilestradiol EFG, Dienogest/Etinilestradiol EFG, Etinilestradiol/Clormadinona EFG, Etinilestradiol/Drospirenona EFG, Etinilestradiol/Gestodè EFG,  Levonorgestrel/Etinilestradiol EFG®.

El levonorgestrel i l’ulipristal, com tots els medicaments, presenten efectes adversos. Aquests són en general de caràcter lleu i els més freqüents són:

 • Nàusees que en algunes ocasions pot ser que s’acompanyin de vòmits
 • Malestar general, diarrea, marejos i sensibilitat mamària

 

L’ús de la CHU no provocarà la menstruació directament, aquesta es pot endarrerir o avançar i es poden produir petites hemorràgies o pèrdues al llarg del cicle. La menstruació ha de venir, com a màxim, al cap de 3 setmanes de l’administració dels medicaments per a la CHU (21 dies), si no és així cal fer una prova d’embaràs.

No s’ha d’utilitzar la CHU com un mètode contraceptiu de forma regular, ja que l’ús continuat pot alterar el cicle menstrual. Cal tenir en compte que no protegeix de l’embaràs durant la resta del cicle. Si després de la CHU es vol continuar amb el mètode contraceptiu habitual, cal prendre la pastilla anticonceptiva, aplicar el pagat o inserir l’anell vaginal durant les 12 hores posteriors d’haver pres la CHU i continuar el tractament de forma habitual. Si heu pres levonorgestrel com a CHU es requerirà contracepció addicional, com ara l’ús de preservatius, durant:

 • Els següents 7 dies si utilitzeu l’anell, el pegat, les injeccions o les píndoles anticonceptives combinades**
 • Els següents 2 dies si preneu la píndola anticonceptiva de només progestàgens*

 

Si heu pres ulipristal, es requerirà contracepció addicional durant:

 • Els següents 14 dies si utilitzeu l’anell, el pegat, les injeccions o les píndoles anticonceptives combinades**
 • Els següents 9 dies si preneu només la píndola anticonceptiva de progestàgens*

 

Si durant les tres hores posteriors a l’administració dels medicaments per la CHU vomiteu, probablement l’haureu de tornar a prendre, ja que el medicament no s’haurà absorbit completament i consegüentment no serà efectiu. Cal consultar el vostre professional sanitari de referència el qual us aconsellarà com prevenir els vòmits.

Generalment no cal anar al metge de forma rutinària. No obstant això, es recomana visitar el metge al més aviat possible si es presenta dolor a la zona inferior de l’abdomen. En el cas que la pròxima menstruació sigui lleugera, diferent a l’habitual o si es retarda més de 21 dies, cal adreçar-se a un professional sanitari.

Els medicaments per la CHU s’han de prendre tan aviat com sigui possible després d’una relació sexual sense protecció.
La CHU és un mètode contraceptiu ocasional i d’emergència i no s’ha d’utilitzar de forma rutinària.
No protegeix de les malalties de transmissió sexual.
No protegeix de l’embaràs durant la resta del cicle.
La menstruació ha de venir com a màxim després de 21 dies d’haver fet el tractament. Si no és així , cal fer una prova d’embaràs.
Els medicaments utilitzats per a la CHU poden comportar efectes adversos lleus com ara malestar general, nàusees, vòmits i alteracions del cicle menstrual.

Pot trobar més informació sobre l’AHE en les següents pàgines web:

• Contracepció d'emergència: Guia de pràctica clínica de l’Institut Català de la Salut (ICS).
• Contracepció d'emergència: document informatiu sobre la píndola de l’endemà de la web Sexe i Joves de la Generalitat de Catalunya.
• Anticoncepción: informació adreçada als ciutadans de la pàgina web de la Societat Espanyola de Contracepció (en castellà).
• Anticoncepción de emergencia: document amb informació pràctica sobre el tema de la Biblioteca Nacional de Medicina dels EEUU. (en castellà i anglès)
• Contrcepción de emergencia: de la pàgina web www.familydoctor.org amb informació sobre salut adreçada a ciutadans en general gestionada per l’Acadèmia d’Estats Units de Metges de Família. (en castellà i anglès)
• Emergency contracepcion: informació adreçada a ciutadans sobre l'anticoncepció d’emergència de la web www.patient.co.uk. (en anglès)
• The emergency contraception: Website: preguntes i respostes sobre l’anticoncepció d’emergència de la Universitat de Princeton, EEUU. (en anglès)

1. The British National Formulary. BNF. BMJ and Royal Pharmaceutical Society of Grat Britain, 2014.
2. Emergency contraception. [en línia]. [Consulta: 30 d’abril de 2015. Disponible a: http://www.uptodate.com].
3. Emergency Contraception.  Patient.co.uk. [en línia]. [Consulta: 30 d’abril  de 2015. Disponible a: http://www.patient.co.uk/health/emergency-contraception-leaflet].
4. Guia de pràctica clínica: Contracepció d’emergència. Institut Català de la Salut. 2009. [en línia]. [Consulta: 30 d’abril de 2015. Disponible a: http://www.gencat.cat/ics/professionals/guies/docs/guia_contracepcio.pdf].
5. Sociedad Española de Contracepción. [en línia]. [Consulta: 30 d’abril de 2015. Disponible a: http://sec.es/].
6. Bot PLUS 2.0. [en línia]. [Consulta: 9 de desembre de 2014. Disponible a: http://www.portalfarma.com].
7. Emergency contraception: morning after pill and IUD - Contraception guide - NHS Choices. [en línia]. Department of Health. [Consulta: 30 d’abril  de 2015. Disponible a: http://www.nhs.uk/conditions/contraception-guide/pages/emergency-contraception.aspx].

Data d'actualització:  15.02.2017