• Imprimeix

Un estil de vida saludable: el sol, un plaer amb precaució

Les característiques meteorològiques del nostre país, amb un índex elevat de dies assolellats l’any, ens permeten gaudir més temps dels beneficis del sol. El sol és una font de salut i benestar que intervé en la síntesi de la vitamina D necessària per fixar el calci i prevenir el raquitisme, actua en el tractament d’algunes malalties de la pell, alhora que participa en una sèrie de processos fisiològics essencials per al desenvolupament de l’organisme. El sol per si mateix no és perjudicial, però cal evitar la sobreexposició a les radiacions solars.

Des del començament dels anys vuitanta, s’ha detectat un pronunciat increment de la incidència del càncer de pell, estretament vinculat al comportament i l’actitud personal envers l’exposició als raigs solars, així com la percepció social que el bronzejat és senyal de salut i de benestar.

L’exposició solar per si mateixa no és perjudicial, però cal prendre el sol amb cura per rebre els beneficis i evitar el riscos derivats d’una exposició excessiva. S’ha demostrat que l’exposició excessiva al sol és el factor de risc més important del càncer de pell. El càncer de pell melanoma està associat a un patró d’exposició solar intermitent, però intensa, amb episodis de cremades solars, com és típic de les vacances. Les conseqüències d’aquest patró d’exposició són especialment importants en infants i adolescents, que tenen un risc més alt de patir cremades.

Càncer de pell melanoma: és el càncer de pell més agressiu i està associat a episodis de cremades solars. És una malaltia poc freqüent, però amb una mortalitat elevada. A Catalunya se’n diagnostiquen uns 740 casos (510 dones i 230 homes) cada any, i representa l’1,2% de tots els tumors en els homes i l’1,6% en les dones. Des de fa uns anys s’observa un increment continuat en el nombre casos que es diagnostiquen cada any.

Càncer de pell no melanoma: està associat a l’exposició solar acumulada al llarg de la vida i apareix en els llocs del cos més exposats. Representa el 95% de tots els càncers de pell, si bé presenta poca mortalitat.

S’ha demostrat que l’exposició excessiva al sol és el factor de risc més important de patir càncer de pell, tant del melanoma com del no melanoma.

Més del 80% dels casos de càncer de pell es podrien prevenir evitant una exposició excessiva al sol i les cremades cutànies, especialment durant la infantesa i l’adolescència.

El bronzejat és la resposta de la pell davant l’agressió que li produeixen les radiacions solars. Els melanòcits alliberen melanina com a mecanisme de protecció. La melanina és la substància que dóna el color a la pell. Les persones que tenen la pell molt blanca i amb l’exposició solar es posen vermelles tenen més facilitat per cremar-se, ja que el mecanisme de protecció és menor. La pell té memòria i els efectes de les radiacions són acumulatius i progressius.

Ara que ja entrem en una època de fer moltes activitats a l’aire lliure i en contacte amb la natura, cal que recordem les mesures de protecció solar per gaudir del sol de manera saludable:

 • Començar a prendre el sol de manera gradual i evitar l’exposició prolongada i les hores de màxima intensitat, de les 12.00 h a les 16.00 h, especialment durant els mesos d’estiu.
 • Utilitzar barrets d’ala ampla, per protegir també el coll i les orelles, i cobrir-se el cos amb roba, sobretot en cas d’estar-se llargues estones exposats al sol.
 • Utilitzar un filtre solar amb factor de protecció a les radiacions A i B elevat (superior a 20). Aplicar-lo sobre la pell ben seca per tot el cos i en quantitat suficient, uns 20 minuts abans de l’exposició al sol, sense oblidar les orelles, el nas i els llavis. Renovar l’aplicació periòdicament després de banyar-se o si se sua molt.
 • Dur ulleres de sol que filtrin les radiacions ultraviolades A i B, preferiblement amb banda lateral.
 • Beure aigua per evitar la deshidratació.
 • Evitar prendre el sol si es pren medicació fotosensible.
 • Estar-se majoritàriament en zones d’ombra quan es fan activitats a l’aire lliure.

Les recomanacions esmentades anteriorment són especialment importants en lactants i infants, pel seu risc més elevat de patir cremades, ja que tenen la pell extremadament sensible a les radiacions solars. A més, cal tenir en compte el següent:

 • Es recomana que els infants petits només estiguin a l’aire lliure a primera hora del matí o a última hora de la tarda, i evitar-ho durant les hores de màxima intensitat solar.
 • Els filtres solars no són una manera segura de protegir totalment la pell delicada i sensible dels infants petits.
 • Cal protegir-los especialment les zones del cos més exposades, com la cara, les orelles i el coll (amb un barret) i l’esquena (amb roba).

Així mateix, les persones de pell molt blanca que tenen dificultat per bronzejar-se i facilitat per cremar-se quan prenen el sol han d’extremar les mesures de protecció solar, ja que són més sensibles a les radiacions ultraviolades i presenten un risc més alt de desenvolupar càncer de pell. L’exposició solar sense una protecció adequada comporta cremades, envelliment prematur de la pell i aparició d’arrugues.

 • Que no es pateixi calor no vol dir que s’eviti la cremada solar. Les cremades es deuen a l’exposició als raigs ultraviolats, i l’efecte tèrmic, en canvi, a la radiació infraroja. De la mateixa manera, el fet que estigui núvol tampoc evita les cremades.
 • L’aplicació de filtres solars no es pot considerar una manera segura de protegir totalment la pell, ni un mitjà per perllongar l’exposició al sol.
 • A la platja, l’aigua i la sorra reflecteixen la llum i augmenten la intensitat solar. El mateix passa a la muntanya, amb més altitud o amb neu.
 • Les cabines de sol artificial emeten radiacions ultraviolades i, per tant, són perjudicials per a la salut. Cal desaconsellar als joves que facin servir fonts solars artificials amb finalitats cosmètiques, que no haurien de ser utilitzades per menors de 18 anys.
 • L’exposició prolongada al sol produeix danys i envelliment de la pell i arrugues prematures, i pot alterar la resposta del sistema immunològic.
 • Els infants i les persones de pell molt blanca, particularment sensibles a l’exposició solar, requereixen una protecció especial.

 

Existeix una classificació dels tipus de pell que s’anomena fototipus cutani, que recull els trets físics que identifiquen el comportament i la resposta de la pell davant l’exposició al sol. Com més baix sigui el fototipus, més elevades han de ser les mesures de protecció solar.

Fototipus cutani Color dels cabells Color de la pell Tendència a cremar-se Bronzejat Temps màxim d'exposició (minuts)
I Albí / pèl-roig Molt pàl·lid Sempre Mai 10
II Pèl-roig / ros Clar Molt fàcilment Molt lleuger 15 a 20
III Castany clar Clar Fàcilment Lleuger 30
IV Castany fosc Morè Rarament Força 30 a 45
V Molt fosc Morè Excepcionalment Molt 60
VI Negre Negre Mai Negre  

Taula 1. Classificació dels tipus de pell o fototipus cutani.

 

És important que cadascú conegui el seu fototipus de pell i l’índex de radiació ultraviolada (unitat de mesura internacional d'intensitat de la radiació ultraviolada solar a un lloc i moment determinat), fet que ens permetrà seguir de manera individualitzada les mesures preventives recomanades quan fem activitats a l’aire lliure.

Imatge 1. Índex de radiació ultraviolada. Recomanacions orientatives.

 

En qualsevol cas, si necessiteu consell o informació addicional, el vostre metge o metgessa o el personal d’infermeria d’atenció primària, o bé el vostre pediatre, així com el farmacèutic de la vostra farmàcia habitual us aconsellaran sobre les recomanacions preventives que s’adeqüin millor al vostre tipus de pell.

 

Cadascú ha de tenir presents les pigues de tota la vida i reconèixer possibles canvis de la mida, la forma, la textura i el color d’aquestes pigues.

Cal consultar el metge o metgessa si s’aprecia una lesió nova a la pell que no es cura o canvis en l’aspecte d’una piga:

 • Asimetria: si la forma d’una meitat de la piga és diferent de l’altra.
 • Vores: si té un aspecte irregular amb vores borroses, dentades o desiguals.
 • Color variat: una mateixa lesió presenta diversos colors.
 • Diàmetre: canvis ràpids de la mida de la piga superiors als 6 mil.límetres.
 • Evolució: canvis sobtats d’aspecte i mida.

 Bibliografia consultada

 1. Borràs, JM, Borràs J, Izquierdo A, Gispert R. El impacto del cáncer en Cataluña. Med Clin (Barc) 2008; 131 (supl. 1).
 2. Saraiya M, Glanz K, Briss P, Nichols P, White C, Das D et al. Interventions to Prevent Skin Cancer by Reducing Exposure to ultraviolet Radiation. Am J Prev Med 2004; 27 (5): 422-466
 3. IARC Working Group on the Evaluation of Cancer Preventive Agents. Sunscreens. 2001, 1st ed., Vol 5. A: Vainio H, Bianchini F, editors. IARC Handbooks of cancer prevention. Lió: International Agency for Reasearch on Cancer.
 4. IARC Working Group. The association of use of sunbeds with cutaneous malignant melanoma and other skin cancers: a systematic review. Int J Cancer 2006; 120: 1116-22.

 

Mesures de protecció solar
Si aprenc a tenir cura de la meva salut, em servirà per a tota la vida.

"triptic-proteccio-solar

 

Mercè Peris Tuser
Especialista en medicina preventiva i salut pública
Institut Català d’Oncologia

Data d'actualització:  12.07.2018