• Imprimeix

Els fàrmacs que ens ajuden a deixar de fumar

Opcions farmacològiques per a la deshabituació del tabac i recursos d'ajuda.

El consum de productes del tabac, ja siguin en forma fumada o no, incrementa significativament el risc de patir malalties de l’aparell respiratori, del sistema cardiocirculatori i neoplàsies o càncers en diverses localitzacions (pulmó, faringe, esòfag, bufeta urinària, etc.).

De manera global, fumar multiplica per dos les probabilitats de morir i una quarta part dels fumadors morirà prematurament, i perdrà entre vint i vint-i-cinc anys de vida. També s’han documentat abastament els riscs que comporta l’exposició al fum ambiental del tabac, per la qual cosa s’han desplegat arreu, i de manera creixent, legislacions que protegeixen també la població no fumadora.

 Els beneficis de deixar de fumar estan ben establerts: els exfumadors, entre deu i dotze anys després de deixar de fumar, tenen globalment el mateix risc de contreure malalties que una persona que no ha fumat mai. Aquesta reducció del risc és especialment important durant els primers anys després d’haver deixat el tabac, sobretot en relació amb les malalties del cor i dels vasos sanguinis. Aconseguir l’abandonament definitiu del tabaquisme no és fàcil però és possible. Si es tenen dubtes de com es pot abordar l’abandonament del tabac és convenient consultar un professional de la salut i seguir les seves recomanacions.

L’abordatge terapèutic de la persona fumadora inclou tot un conjunt de mesures no farmacològiques, com el consell per part d’un professional que doni informació i guiï en el procés d’abandonament. Altres intervencions terapèutiques més intensives, com el tractament psicològic individual o grupal, s’han d’utilitzar de manera selectiva només en pacients que ho requereixin per les seves característiques personals o els seus antecedents clínics.

Tot i que els medicaments no són suficients per si sols per aconseguir la cessació tabàquica, poden ajudar a disminuir el desig de fumar i altres símptomes de l’abstinència nicotínica (ansietat, nerviosisme, sensació d’estranyesa, dificultats en la concentració, somnolència o problemes per a dormir, etc.) que experimenta el fumador quan s’està adaptant novament a la vida sense nicotina. Aquesta simptomatologia d’abstinència dura normalment algunes setmanes i té tendència a disminuir progressivament.

Totes les medicacions que es presenten a continuació han demostrat ser útils per ajudar els fumadors a deixar el tabac. No n’hi ha cap que es pugui considerar més efectiva que les altres de manera general per a tots els fumadors, i cal seleccionar la que més s’adequa a cada persona.

Cal llegir sempre amb cura les instruccions d’ús i de dosificació d’aquests fàrmacs i parlar amb el professional sanitari de referència (metge, infermer o farmacèutic) més proper si es plantegen dubtes.

Si la persona que vol deixar de fumar està embarassada, alletant o té un problema mèdic greu, cal que consulti el seu metge abans de començar qualsevol medicació nova.

Es consideren de primera línia perquè són fàrmacs amb un grau més elevat d’eficàcia, de seguretat i de tolerabilitat. La majoria dels fumadors poden utilitzar aquestes medicacions quan fan els primer intents de deixar de fumar. Només quan no s’aconsegueix abandonar el tabac després d’utilitzar reiteradament els fàrmacs de primera línia té sentit plantejar-se provar una medicació de segona línia.

  • Teràpia substitutiva amb nicotina (TSN): ajuda els fumadors a deixar el tabac reduint el desig intens de fumar (deler o craving) que experimenta la majoria de les persones que deixen de fumar, principalment per manca de nicotina. Els productes de la TSN proporcionen quantitats controlades de nicotina que van disminuint gradualment amb el pas del temps, i permeten així que el cos s’adapti progressivament a nivells de nicotina cada vegada més baixos. Els noms comercials de les presentacions de la TSN més utilitzades al nostre país són Nicotinell®, Nicorette® i Niquitin®.

 

Pegat de nicotina. Sense prescripció mèdica.

El pegat de nicotina es col·loca a la pell (neta, seca i sense pèl) de l’avantbraç, l’espatlla o el maluc. Aquest pegat proveeix l’organisme d’una quantitat petita i contínua de nicotina.

Instruccions: per a un consum de 20 cigarretes al dia: 4 setmanes a dosi alta, 2 setmanes a dosi mitjana i 2 setmanes a dosi baixa, per permetre que els usuaris redueixin la quantitat de nicotina amb el pas del temps. Durada general: 8 setmanes.

Dosi de nicotina: pot variar (21 mg, 14 mg o 7 mg, els que es porten 24 hores; o 15 mg, 10 mg o 5 mg els que es porten 16 hores).

Efectes adversos més freqüents: reacció cutània local, insomni i/o alteració del son.

Contraindicacions: malaltia cardíaca o vascular greu recent, ulcus pèptic, malalties dermatològiques.

 

Xiclet de nicotina. Sense prescripció mèdica.

El xiclet de nicotina es mastega per alliberar nicotina que s’absorbeix a través de la mucosa dins de la boca.

Instruccions: l’usuari l’ha de mastegar de manera lenta i intermitent; així es mastega fins que el sabor es fa intens, llavors s’ha "d’aparcar" la peça entre la geniva i la paret bucal. Quan disminueixi el sabor cal tornar a mastegar i s’ha de repetir el procés fins que el sabor desaparegui (uns 30 minuts.) S’ha d’evitar beure o menjar (excepte aigua) 15 minuts abans o durant l’ús per no alterar l’absorció de nicotina.

Dosi de nicotina: pot variar (2 mg o 4 mg). 1 peça cada 1 o 2 hores. El consum és a demanda, un màxim de 30 al dia, i s’ha d’anar reduint la quantitat de nicotina amb el pas del temps. Durada general: 12 setmanes.

Efectes adversos més freqüents: dolor mandibular, irritació gàstrica.

Contraindicacions: malaltia cardíaca o vascular greu recent, ulcus pèptic; portadors de pròtesis dentals, problemes en l’articulació temporomandibular i inflamacions o infeccions a la gola.

 

Comprimits de nicotina. Sense prescripció mèdica.

El comprimit de nicotina s’assembla a un caramel dur i es deixa a la boca perquè es dissolgui lentament, no s’ha d’empassar ni de mastegar.

Instruccions: l’usuari ha de deixar diluir el comprimit a la boca fins que el sabor es fa intens, llavors s’ha "d’aparcar" la peça entre la geniva i la paret bucal. Quan disminueixi el sabor cal tornar a xuclar i s’ha de repetir el procés fins que es dissolgui (uns 30 minuts). S’ha d’evitar beure o menjar (excepte aigua) 15 minuts abans o durant l’ús per no alterar l’absorció de nicotina.

Dosi de nicotina: 1 mg. 1 comprimit cada 1 o 2 hores. El consum és a demanda. Normalment és entre 8 i 12 comprimits al dia, un màxim de 30 al dia, i s’ha d’anar reduint la quantitat de nicotina amb el pas del temps. Durada general: 12 setmanes.

Efectes adversos més freqüents: irritació a la gola durant els primers dies.

Contraindicacions: malaltia cardíaca o vascular greu recent, ulcus pèptic.

 

Esprai bucal de nicotina. BucoMist (Nicorette®). Sense prescripció mèdica.

És una presentació que permet una polvorització (1 mg/ pulsació solució) de nicotina directament a la boca
Instruccions: En el primer ús i si no s’utilitza durant 2 dies, s’ha de carregar la bomba de polvorització. S’apunta amb el broquet cap a un lloc segur i es pressiona la part superior del dispensador 3 vegades fins que aparegui una polvorització fina. Una vegada carregat, s’apunta el broquet cap a la boca oberta a poca distància. Es prem el botó per administrar una dosi sense tocar els llavis. No s’ha d’inhalar en utilitzar-lo per evitar l'entrada del medicament al tracte respiratori. Perquè el resultats siguin òptims, no s’ha d’empassar saliva durant uns segons.

Dosi de nicotina: realitzar 1 o 2 polvoritzacions en les situacions en les quals s'acostumava a fumar una cigarreta o en cas de sentir ansietat. La dosi màxima recomanada és de 4 polvoritzacions per hora i 64 polvorització al dia.

Efectes adversos més freqüents: irritació de coll, nàusees i salivació excessiva.

Contraindicacions: malaltia cardíaca o vascular greu recent, ulcus pèptic.

 

Inhalador bucal de nicotina. Amb prescripció mèdica. NO comercialitzat a Espanya.

L’inhalador de nicotina és un cartutx connectat a un broquet.

Instruccions: es col·loca a la boca i s’inspira perquè la nicotina vaporitzada arribi a la part posterior de la gola.

Dosi: cada cartutx allibera uns 4 mg de nicotina. Normalment es prenen entre 6 i 16 cartutxos al dia, i s’ha d’anar reduint la quantitat de nicotina amb el pas del temps. Durada general: 12 setmanes.

Efectes adversos més freqüents: picor nasal, secreció, irritació de gola, tos.

Contraindicacions: malaltia cardíaca o vascular greu recent, ulcus pèptic.

 

Esprai nasal de nicotina. Amb prescripció mèdica. NO comercialitzat a Espanya.

L’aerosol nasal de nicotina té una ampolleta que conté la nicotina, que s’insereix al nas i ruixa l’aerosol. Pot ser utilitzat per al control ràpid de l'ansietat, especialment per als grans fumadors.

Instruccions: es col·loca al nas i s’inspira perquè la nicotina vaporitzada arribi a la part posterior de la gola.

Dosi: cada inhalació equival a uns 0,5 mg de nicotina a cada fossa nasal (1 mg), aproximadament 1 o 2 dosis l’hora. El mínim és de 8 dosis al dia amb una limitació màxima de 40 dosis al dia. S’ha d’anar reduint la quantitat de nicotina amb el pas del temps. Durada general: 12 setmanes.

Efectes adversos més freqüents: picor nasal, secreció nasal, irritació de gola, tos.

Contraindicacions: malaltia cardíaca o vascular greu recent, ulcus pèptic.

 

  • Altres medicaments de primera línia. Els fàrmacs següents, per les seves indicacions, contraindicacions i efectes adversos, requereixen seguiment mèdic durant el seu ús.

 

Bupropió. Prescripció mèdica.

El bupropió (Zyntabac®) ajuda a reduir la síndrome d’abstinència nicotínica i el desig de fumar. No és un producte que contingui nicotina.

Dosi: els 6 primers dies 150 mg al dia, i posteriorment 150 mg dos cops al dia (de 7 a 12 setmanes).

Instruccions: per deixar de fumar durant la primera setmana de tractament, ja que es van perdent o reduint les ganes de fumar.

Efectes adversos més freqüents: sequedat de boca o trastorns del son i/o insomni.

Contraindicat per a: dones embarassades, persones amb antecedents d’epilèpsia, trastorns de la conducta alimentària o per ús d’alcohol, persones que estan en tractament (o bé que ho han estat durant els 15 dies previs) per trastorns psiquiàtrics.

 

 Vareniclina. Prescripció mèdica.

La vareniclina (Champix®) alleuja la síndrome d’abstinència nicotínica i bloqueja els efectes de la nicotina de les cigarretes si l’usuari comença a fumar de nou. No és un producte que contingui nicotina.

Dosi: 0,5 mg al dia durant els tres primers dies, després 0,5 mg dos cops al dia fins a la primera setmana i posteriorment 1 mg dos cops al dia (fins a 12 setmanes).

Instruccions: per deixar de fumar durant la primera setmana de tractament, ja que es van perdent o reduint les ganes de fumar. Per reduir les nàusees es pot prendre el comprimit amb l’estómac ple.

Efectes adversos més freqüents: molèsties a l’estómac, com ara les nàusees, i també trastorns del son.

Contraindicat per a: persones amb problemes als ronyons i dones embarassades o que estan alletant.

L’ús dels fàrmacs següents està limitat a pacients que no poden beneficiar-se dels fàrmacs de primera línia. S’han de mantenir sota un estricte control mèdic.

 

Nortriptilina. Prescripció mèdica.

La nortriptilina (Paxtibi®) es prescriu generalment per tractar la depressió; així mateix s’ha prescrit també per ajudar a deixar de fumar quan les medicacions de primera línia no funcionen.

Dosi: a l’inici 25 mg al dia, i s’augmenta fins a 75 mg al dia durant aproximadament 12 setmanes.

Efectes adversos més freqüents: sedació, sequedat de boca, visió borrosa, retenció d’orina, mareig, tremolor de mans...

Contraindicat per a: dones embarassades o que estan alletant, persones amb problemes cardíacs o que prenguin antidepressius IMAO.

 

Clonidina. Prescripció mèdica.

La clonidina (Catapresan®) es prescriu generalment per tractar la hipertensió arterial; així mateix la clonidina pot reduir la síndrome d’abstinència nicotínica quan les medicacions de primera línia no funcionen.

Dosi: de 0,15 mg al dia a 0,75 mg al dia per via oral entre 3 i 10 setmanes.

Efectes adversos més freqüents: sequedat de boca, somnolència, mareig, sedació, restrenyiment...

Contraindicat per a: dones embarassades o que estan alletant.

Mite: La teràpia substitutiva de nicotina (TSN) no funciona.

Veritat: Els estudis demostren que la TSN dobla les possibilitats de deixar de fumar. La probabilitat de mantenir-se sense fumar durant més de sis mesos es veu incrementada quan un fumador utilitza la TSN.

 

Mite: La nicotina de les cigarretes és la mateixa que la nicotina que hi ha als productes de la TSN. No estic passant d’una addicció a una altra?

Veritat: Els productes són diferents i la probabilitat d’addicció a llarg termini amb la TSN és molt baixa. La quantitat de nicotina a la TSN és més baixa que la que es troba a les cigarretes. A més, aquesta nicotina és alliberada més lentament i, per tant, el risc d’addicció és molt més baix.

 

Mite: La TSN causa malalties.

Veritat: Els productes de la TSN són molt més segurs que el consum de cigarretes, ja que no contenen les 4.000 substàncies químiques trobades en el fum del tabac.

 

Mite: Si utilitzo un producte de la TSN no en puc utilitzar d’altres.

Veritat: Els productes de la TSN es poden utilitzar de manera aïllada o en combinació amb altres productes. Cal consultar abans el metge perquè supervisi el tractament.

 

Mite: La TSN és molt cara.

Veritat: El cost mitjà d’un tractament substitutiu amb nicotina per a 12 setmanes (90 dies) oscil•la entre 235 i 268 euros. Si una persona fuma 20 cigarretes al dia, el tabac li costa aproximadament uns 3 euros al dia. El cost per a 12 setmanes (90 dies) és aproximadament de 270 euros.

Les teràpies de substitució amb nicotina (TSN) permeten combinacions entre les diverses presentacions, i s’associa generalment una forma d’alliberació controlada (com el pegat transdèrmic) amb una forma d’alliberació ràpida (xiclet o comprimit), amb la qual cosa el pacient pot obtenir nivells de nicotina en sang que s’adeqüin a les necessitats del moment.

També s’ha emprat l’associació de la TSN amb bupropió i està en estudi l’associació de la TSN i la vareniclina.

En general, es reserva la teràpia combinada per als pacients que són incapaços de deixar de fumar amb un sol fàrmac i/o els pacients amb un grau de dependència molt elevat.

Nombrosos estudis científics han demostrat que l’ajuda personalitzada d’un professional de la salut incrementa les possibilitats d’èxit en el procés de deixar de fumar. D’acord amb la seva situació i preferències, les persones que volen deixar de fumar poden obtenir ajuda i orientació a través de diferents dispositius sanitaris.

 

Recursos no presencials 

• Poseu-vos en contacte amb CatSalut Respon trucant al telèfon 061 línia telefònica per ajudar a deixar de fumar. Poden oferir-vos un tractament personalitzat per deixar de fumar, resoldre dubtes amb relació al tabac, i també recomanar-vos un centre assistencial proper, si és necessari. Funciona les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any i cobreix tot el territori de Catalunya.

• A través del web 2.0 també podeu contactar amb la Unitat de Tractament del Tabaquisme de l'Hospital Universitari de Bellvitge, que ajuda a deixar de fumar en línia.

 

Recursos presencials

 • Demaneu visita al vostre centre de salut, on us podran assessorar sobre el procés de deixar de fumar i prescriure-us tractament farmacològic si ho consideren adient (programa "Atenció primària sense fum").

• Cerqueu informació i ajuda a la farmàcia; hi ha una xarxa de farmàcies sense fum (Barcelona)(Tarragona), en les quals els professionals farmacèutics també us proporcionaran assessorament.

• Si ingresseu en un centre hospitalari, és possible que us ofereixin ajuda per superar l’abstinència durant l’estada i per deixar de fumar. (Xarxa Catalana d'Hospitals sense fum).

• Si treballeu, podeu adreçar-vos als serveis de prevenció de la vostra empresa, ja que una de les funcions dels serveis de prevenció de riscos laborals és la promoció de la salut dels treballadors, cosa que inclou l'ajuda per deixar de fumar.

• Finalment, hi ha una sèrie de centres de referència en deshabituació tabàquica, als quals es poden derivar persones fumadores que requereixen tractaments intensius des d’altres àmbits del sistema sanitari.

 

Mes informació a:

Deixar de fumar(Vida Saludable del Canal Salut)

061 CatSalut Respon - Deixar de fumar

Esteve Saltó i Araceli Valverde
Direcció General de Salut Pública. Departament de Salut, Generalitat de Catalunya.

 

Revisió del document (Juliol 2014)

Araceli Valverde i Josep M Suelves

Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut, Generalitat de Catalunya

 

Data d'actualització:  12.11.2014