• Imprimeix

Repel.lents d'insectes

Descripció dels diferents repel.lents d'insectes disponibles i recomanacions d'ús.

Normalment són les femelles de diverses espècies d’insectes les que piquen, ja que necessiten la sang per poder dur a terme el seu cicle reproductiu. Les reaccions que provoquen a la pell són el resultat d’una resposta defensiva del nostre sistema immunològic contra la saliva o el verí dels insectes, i es pot formar una pàpula dolorosa i molesta amb picor.

Al nostre entorn viuen i s’hi reprodueixen un nombre important d’espècies de mosquits i altres insectes i artròpodes, com ara la mosca negra, les puces, els polls i les paparres, entre d’altres, que poden picar especialment durant les èpoques més caloroses. Amb l’arribada del mosquit tigre, hi ha més necessitat d’utilitzar repel·lents per les molèsties que causen les seves picades. No obstant això, el mosquit comú o Culex continua sent el gènere de mosquit que pica més freqüentment. Uns altres gèneres de mosquits que cal tenir en compte són els del gènere Aedes, al qual pertany el mosquit tigre, i l’Anopheles, que és el responsable de la transmissió del paludisme o malària. Sempre que es comercialitza un nou repel·lent o se’n fa una nova presentació cal saber sobre quins gèneres de mosquits ofereix protecció i quines són les concentracions més eficaces.

La majoria d’insectes i aràcnids produeixen molèsties locals a causa de les seves picades: picor, dolor i reaccions al.lèrgiques. El mosquits, a les zones tropicals, poden transmetre malalties infeccioses, algunes de greus com ara el paludisme. Cal saber que al nostre entorn algunes paparres també poden transmetre infeccions.

Els repel.lents d’insectes són compostos químics, naturals o sintètics, que aplicats sobre la pell, impedeixen que els insectes s’hi fixin i n’eviten la picada. Així, doncs, el repel.lent ideal hauria de:

 1. Tenir una certa capacitat d’evaporació, que permetés una eficàcia de més de 8 hores sense necessitat de repetir-ne l’aplicació.
 2. Ser efectiu per a diferents espècies d’insectes.
 3. No ser irritant per a la pell i les mucoses.
 4. Ser resistent a l’aigua, però no gaire oliós.
 5. Ser resistent a l’abrasió.
 6. No tenir olor.

 

Cap repel·lent disponible al nostre entorn té totes aquestes propietats. Malgrat això, hi ha diferents productes que, com es pot comprovar més endavant, poden presentar algunes d’aquestes característiques.

Segons diferents organismes internacionals, els repel.lents d’insectes es poden classificar en dues categories:

 • Repel·lents sintètics convencionals
 • Repel·lents biopesticides 

 

Primera categoria. Repel·lents sintètics convencionals 

a)    DEET (NN, dietil-3-metilbenzamida o NN, dietil-m-toluamida) : és el repel·lent més estudiat i utilitzat. Constitueix l’estàndard de referència dels repel·lents recomanats per l’OMS. És eficaç per a la majoria d’espècies d’insectes i aràcnids. Les concentracions utilitzades van des del 5% fins al 40%, però se n’han estudiat també concentracions superiors al 90%. El DEET s’ha preparat en formulacions múltiples: solucions, locions, cremes, gels, aerosols i esprais, i tovalloletes impregnades. Cal ressaltar que la protecció que ofereix és proporcional a la dosi; així doncs, concentracions elevades proporcionen una durada d’acció més llarga. Ara bé, les concentracions superiors al 50% ja no milloren el temps de protecció. Per a mosquits que transmeten infeccions o per al mosquit tigre (Aedes i Anopheles), són útils les concentracions superiors al 20% que generen un efecte d’unes 6-13 h. Aquest preparat es tolera bé i té una àmplia experiència d’utilització a la població mundial. Tot i això, alguns pacients han presentat irritació, urticària i erupcions. Els efectes adversos sempre es presenten quan s’utilitzen concentracions elevades d’aquest compost (superiors al 50%) i quan s’utilitza durant un temps perllongat. Pot produir insomni i canvis d’estat d’ànim. Hi ha dades que mostren que en infants grans (vegeu el punt 9) i en dones embarassades en el segon o tercer trimestre, es pot utilitzar amb seguretat. Com a contrapunt, aquest compost té propietats dissolvents dels plàstics i teixits sintètics, i pot disminuir l’eficàcia de les cremes protectores solars. Si s’utilitzen filtres solars, s’ha d’utilitzar el repel·lent uns 30 o 60 minuts després d’haver-los aplicat.

 Preparats comercials amb DEET al nostre entorn:

Nom

AUTAN PROTECTION PLUS SPRAY SECO 100 ML

AUTAN PROTECTION PLUS VAPORIZADOR 100 ML

AUTAN TROPICAL SPRAY SECO 100 ML

CUSITRIN ANTIMOSQUITOS ADULTO - REPELENTE (125 ML )

CUSITRIN ANTIMOSQUITOS FORTE - REPELENTE (75 ML SPRAY )

ELINWAS LOCION - REPELENTE (100 ML )

GOIBI ANTIMOSQUITOS XTREME TOALLITAS - REPELENTE (16 TOALLITAS )

GOIBI ANTIMOSQUITOS FAMILIA - REPELENTE (SPRAY 100 ML )

GOIBI ANTIMOSQUITOS LOCION - REPELENTE (100 ML )

GOIBI ANTIMOSQUITOS XTREME SPRAY - REPELENTE (75 ML )

MOSI REPEL DEET 30% GEL - REPELENTE DE INSECTOS USO HUMANO (60 ML )
MOSI REPEL DEET 50% LOCION - REPELENTE DE INSECTOS USO HUMANO (50 ML )

MOSI REPEL DEET 50% SPRAY - REPELENTE DE INSECTOS USO HUMANO (60 ML )

NORMOPIC FORTE SPRAY - PICADURAS DE MOSQUITOS (75 ML )

RELEC EXTRA FUERTE - REPELENTE (50 ML )

REPEL BITE XTREME - REPELENTE DE INSECTOS (100 ML )

ULTRATHON 3M - REPELENTE SPRAY 25 DEET (125 ML )

 

 

Font consultada:

Parafarmàcia. BOT Plus. Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. 2015. Botplus 2.0. [En línia] Portalfarma [Consultat el juliol de 2015] http://www.portalfarma.com/inicio/botplus20/Paginas/Bot-PLUS-2-0.aspx

 

b) Icaridin (carboxilat d’hidroxietil isobutil piperidina): És un derivat del pebre, utilitzat en concentracions que oscil·len entre el 10 i el 20%, que presenta activitat davant les paparres, els mosquits i les mosques. Concretament, en alguns estudis utilitzant concentracions igual o superiors al 20%, s’ha observat que presenta protecció enfront d’espècies de mosquits del gèneres Aedes, Culex i Anopheles, durant 6 h. Té una toxicitat molt baixa, no és greixós i l’olor no és desagradable. No danya els plàstics ni els teixits.

Nom

AUTAN FAMILY CARE BARRA 50 ML

AUTAN FAMILY CARE GEL JUNIOR 100 ML

AUTAN PROTECTION PLUS VAPORIZADOR 100 ML

Font consultada:

Parafarmàcia. BOT Plus. Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. 2015. Botplus 2.0. [En línia] Portalfarma [Consultat el juliol de 2015] http://www.portalfarma.com/inicio/botplus20/Paginas/Bot-PLUS-2-0.aspx

 

 

Segona categoria. Repel·lents biopesticides

 

a) Olis essencials

 

Citronel·la: és un oli essencial d’origen vegetal que es troba en molts repel·lents d’insectes basats en herbes naturals. L’oli de citronel·la fa olor de llimona i s’extreu de les plantes Cymbopogon nardus i Cymbopogon winterianus. Es desconeix amb exactitud el mecanisme pel qual es produeix l’activitat repel·lent. En general, els repel·lents a base de citronel·la proporcionen considerablement menys temps de protecció que els repel·lents amb DEET; per tant, requereixen aplicacions més freqüents per mantenir-ne l’eficàcia. Així doncs, a l’etiquetatge dels preparats, s’hi indica la necessitat d’aplicacions repetides en intervals d’una hora. L’oli de citronel·la és poc tòxic i la seva aplicació tòpica no sol provocar reaccions adverses. Cal destacar que en el seu espectre no inclou les paparres. Al nostre entorn, la citronel·la normalment es comercialitza associada a altres repel·lents més eficaços.

Preparats comercials amb citronel·la al nostre entorn (inclosos pediculicides):

 

Nom

KIFE P LOCION - ANTIPIOJOS (100 ML )

KIFE+ CHAMPU - ANTIPIOJOS (100 ML )

KIFE+ LOCION - ANTIPIOJOS (100 ML )

KIFE+ OIL PEDICULICIDA - ANTIPIOJOS (100 ML )

PARASITAL NATURE BAND PULSERA AROMATICA

REPEL BITE XTREME - REPELENTE DE INSECTOS (100 ML )

Font consultada:

Parafarmàcia. BOT Plus. Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. 2015. Botplus 2.0. [En línia] Portalfarma [Consultat el juliol de 2015] http://www.portalfarma.com/inicio/botplus20/Paginas/Bot-PLUS-2-0.aspx

 

Citriodiol: o PMD (p-metano-3,8 diol) s’obté d’un tipus d’eucaliptus (Eucalyptus citriodora) que genera un compost químic amb capacitat repel·lent. Hi ha estudis que mostren que preparats amb al 20% de citriodiol podrien ser equivalents en eficàcia i durada de l’acció als preparats de DEET al 20%. Aquests preparats a concentracions del 30% ofereixen una protecció enfront d’espècies dels mosquits del gèneres Aedes, Culex, Anopheles, durant 4-6 h.

Aquest compost és un bon repel·lent de molts insectes i aràcnids: mosquits, mosques, polls, puces i paparres. Té una olor agradable, no presenta efectes adversos importants, però pot produir irritació ocular.

Preparats comercials amb citriodiol al nostre entorn:

 

 

Nom 

ARKORESPIRA SPRAY BALSAMICO ACEITE ESENCIAL ARKO - (30 ML )

MOSI-GUARD NATURAL - REPELENTE (BARRA 50 ML )

MOSI-GUARD NATURAL - REPELENTE (CREMA 100 G )

MOSQUITOX PULSERA CLIK-CLAK - REPELENTES (3 PASTILLAS )

MOSQUITOX PULSERA CLIK-CLAK - REPELENTES (RECAMBIO 3 PASTILLAS )

RELEC HERBAL SPRAY - REPELENTE (75 ML )

Font consultada:

Parafarmàcia. BOT Plus. Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. 2015. Botplus 2.0. [En línia] Portalfarma [Consultat el juliol de 2015] http://www.portalfarma.com/inicio/botplus20/Paginas/Bot-PLUS-2-0.aspx

 

b) Piretrina 

La piretrina o permetrina és un compost originari de la planta Chrysanthemum cinerariifolium. Principalment, és un insecticida de contacte, que genera una potent acció repel·lent d’insectes i, fins i tot, és utilitzat com a component de diferents netejadors domèstics. Pel seu cost i per l’interès de reservar-lo per al tractament dels polls, s’aconsella reservar-ne l’ús al tractament superficial de mosquiteres, roba i superfícies. La permetrina és un tòxic per al sistema nerviós dels insectes que els comporta la mort quan hi entren en contacte. És eficaç contra mosquits, mosques, paparres, puces, polls i nigües. Cal destacar que, pel que fa a les paparres, és més eficaç que el DEET. La permetrina té una toxicitat molt baixa, ja que és poc absorbida per la pell i s’elimina ràpidament. Tot i ser molt poc freqüent, pot produir inflamació, envermelliment i erupcions de la pell. Si accidentalment s’aplica a la pell, cal rentar-se amb aigua i sabó. A part d’aquestes reaccions a la pell, no s’han comunicat efectes adversos greus. La permetrina es pot combinar amb un altre compost, el butòxid de piperonil, que genera un efecte potenciador. Formulada com esprai, la permetrina no taca, és gairebé inodora i resistent a la degradació per la calor o el sol, i conserva la seva potència durant almenys dues setmanes. Si s’aplica a la roba (cal aplicar-la a l’exterior i deixar-la assecar almenys dues hores abans d’utilitzar-la) és eficaç fins i tot després de diverses rentades (fins a vint). Cal destacar que es comercialitza roba amb permetrina, que, en combinació amb un repel·lent a base de DEET a la pell, crea una barrera formidable contra els insectes que piquen i és capaç d’eliminar gairebé totes les picades de mosquits.

Preparats comercials amb piretrina al nostre entorn:

 

Nom

ALVITA LOCION INFANTIL - REPELENTE DE INSECTOS (SPRAY 150 ML )

ANTIPIOX - REPELENTE PIOJOS (150 ML )

ECOCEUTICS - REPELENTE DE INSECTOS (100 ML )

GOIBI ANTIPIOJOS ELIMINA ESPUMA USO HUMANO - (150 ML )

HALLEY - REPELENTE DE INSECTOS (100 ML )

HALLEY - REPELENTE DE INSECTOS (150 ML )

HALLEY - REPELENTE DE INSECTOS (250 ML )

HALLEY LOCION INFANTIL - REPELENTE DE INSECTOS (100 ML )

HALLEY TOALLITAS - REPELENTE DE INSECTOS (8 ML 1 TOALLITA )

HALLEY TOALLITAS - REPELENTE DE INSECTOS (8 ML 10 TOALLITAS )

 

 

Font consultada:

Parafarmàcia. BOT Plus. Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. 2015. Botplus 2.0. [En línia] Portalfarma [Consultat el juliol de 2015] http://www.portalfarma.com/inicio/botplus20/Paginas/Bot-PLUS-2-0.aspx

 

c) IR3535 (3-N-butil-n-acetil aminopropionat d‘etil)

L’IR3535, que té una estructura química similar a l’aminoàcid alanina, és actiu contra els mosquits, les paparres i les mosques que piquen. Hi ha estudis que mostren una protecció de 70 a 90 minuts contra espècies d’Aedes (a la qual pertany el mosquit tigre) en concentracions superiors al 20% i d’entre 3 hores i mitja a 6 hores i mitja contra espècies del gènere Culex (a la qual pertany el mosquit comú). La protecció contra les paparres s’ha establert que dura entre 30 minuts i 4 hores en una concentració del 7,5%. Cal destacar que per espècies d’Anopheles (mosquit del paludisme), el temps de protecció és d’unes 3 hores. Això provoca que no estigui recomanat en àrees endèmiques de paludisme o malària. La toxicitat d’aquest repel·lent és mínima i bàsicament s’han notificat reaccions cutànies lleus. Cal destacar que és un irritant ocular.

Preparats comercials amb IR3535 al nostre entorn:

Nom

ACOFAR - REPELENTE DE INSECTOS (100 ML )

ACOFAR FORTE - REPELENTE DE INSECTOS (50 ML )

ACOFAR INFANTIL - REPELENTE DE INSECTOS (50 ML )

ALVITA SPRAY - REPELENTE DE INSECTOS (125 ML )

ANTIMOSQUITOS ISDIN SPRAY - (100 ML )

ANTIMOSQUITOS ISDIN SPRAY PEDIATRICS - REPELENTE DE INSECTOS INFANTIL (100 ML )

ANTIMOSQUITOS ISDIN XTREM SPRAY - (50 ML )

ANTIPIOJOS ISDIN SPRAY - REPELENTE DE PIOJOS (100 ML )

APOSAN REPELENTE DE INSECTOS FORTE - (50 ML )

AUTAN FAMILY CARE BARRA - REPELENTE (50 ML )

AUTAN FAMILY CARE GEL - REPELENTE DE MOSQUITOS (100 ML )

AUTAN FAMILY CARE GEL JUNIOR - REPELENTE DE MOSQUITOS (100 ML )

AUTAN PROTECTION PLUS VAPORIZADOR - REPELENTE (100 ML )

BLOOM AEROSOL - REPELENTE DE MOSQUITOS (100 ML )

BLOOM LOCION ALOE VERA REPELENTE INSECTOS - (100 ML )

BLOOM LOCION REPELENTES - (100 ML )

BLOOM TOALLITAS ALOE VERA REPELENTE INSECTOS - (15 TOALLITAS )

BLOOM TOALLITAS REPELENTES - (15 TOALLITAS )

CUSITRIN ANTIMOSQUITOS INFANTIL - REPELENTE (125 ML )

GOIBI ANTIMOSQUITOS INFANTIL - REPELENTE SPRAY USO HUMANO (100 ML )

KERN PHARMA REPELENTE DE INSECTOS - (100 ML )

KITA-BITE IOOX - REPELENTE (SPRAY 75 ML )

KITA-BITE IOOX - REPELENTE (STICK 40 ML )

KITA-BITE IOOX - REPELENTE (TOALLITAS 12 U )

MOSQUISPRAY - REPELENTE (60 ML )

MOSQUISTICK - REPELENTE (ROLL-ON 60 ML )

NOSAKIT LOCION - REPELENTE (75 ML )

NOSAKIT LOCION - REPELENTE (ROLL- ON 50 ML )

OPTIMUS - REPELENTE DE INSECTOS USO HUMANO (12 TOALLITAS )

OPTIMUS - REPELENTE DE INSECTOS USO HUMANO (75 ML )

PARA REPELENTE VAPORIZADOR - ANTIPIOJOS (100 ML )

PARANIX PROTECT - (100 ML )

RELEC FAMILIAR - REPELENTE (50 ML )

RELEC FUERTE SENSITIVE SPRAY - REPELENTE MOSQUITOS (75 ML )

RELEC INFANTIL LOCION - REPELENTE (125 ML )

REPEL BITE FAMILIAR - REPELENTE (100 ML )

REPEL BITE NIÑOS TOALLITAS - REPELENTE (16 TOALLITAS )

REPELENTE-1 - (100 ML )

SARPEX SPRAY - REPELENTE (100 ML )

Article composed with one of the best online HTML tools. Please purchase a htmlg membership to stop adding links to the edited documents.

 

Font consultada:

Parafarmàcia. BOT Plus. Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. 2015. Botplus 2.0. [En línia] Portalfarma [Consultat el juliol de 2015] http://www.portalfarma.com/inicio/botplus20/Paginas/Bot-PLUS-2-0.aspx

La informació sobre les espècies de mosquits que habiten en les diferents zones del món us la proporcionarà el vostre centre de referència per a la vacunació i prevenció de malalties tropicals. Tanmateix, és important saber que el DEET en concentracions més elevades (20%-50%) és un dels repel·lents més eficaços davant els mosquits i insectes en general. L’icaridin (20-50%) i el PMD (30%) també podrien ser alternatives vàlides. Cal recordar però que l’IR3535, tot i utilitzar-lo a concentracions superiors al 20 %, té menys capacitat de durada i necessita més aplicacions. Només es recomana en àrees que no siguin endèmiques de malària.

Si s’utilitza DEET o IR3535 s’haurien d’aplicar cada 6-8 h. En el cas del PMD i l’icardin, cada 4-6 hores i cal augmentar-ne la freqüència d’aplicació després del bany o si es sua molt en climes càlids.

El DEET i l’icaridin a concentracions iguals o superiors al 20% són els repel·lents més adequats per evitar les picades d’aquest mosquit. L’IR3535 i el citriodiol (PMD) a concentracions elevades en podrien ser bones alternatives, però cal tenir en compte que es necessiten més aplicacions per obtenir la mateixa resposta.

A la descripció dels diferents repel·lents (vegeu el punt 5), s’hi indiquen els efectes adversos. De forma global, es pot dir que tots són bastant segurs si s’utilitzen conforme a les seves recomanacions i durant períodes de temps curts. Els preparats més concentrats poden presentar més toxicitat, per això és convenient utilitzar el repel·lent més adequat per a cada situació i deixar els més potents per a situacions realment necessàries (viatges a països exòtics, àrees amb prevalença del mosquit tigre, persones molt sensibles a les picades, etc.). A la taula que s'adjunta, es mostren de forma resumida les característiques generals i la toxicitat dels diferents compostos utilitzats com a repel·lents d’insectes.

Els repel·lents d’insectes es poden utilitzar en infants però cal no abusar-ne. Cal ajustar-se a les indicacions aprovades del repel·lent en quant a l’edat del nen. Pel que fa a la freqüència d’aplicació diària, es recomana que en infants petits (fins als 12 anys) no s’administrin més d’una o dues aplicacions al dia i, en infants d’edat superior, fins a tres aplicacions diàries Els repel·lents estan contraindicats en infants menors de 2 anys, en els què s’haurien d’usar mesures protectores en la roba i les mosquiteres. Sobre qualsevol dubte, sempre podeu consultar el vostre pediatre. També és convenient que, si es fan viatges a països exòtics, es segueixin les recomanacions del vostre centre de referència de vacunació i prevenció de malalties tropicals.

Els nens petits i les embarassades són grups més sensibles a les malalties i cal extremar les mesures generals de protecció, afegint algunes precaucions en l’ús de repel·lents segons cada producte i concentració escollida. Hi ha dades d’estudis que mostren el DEET com un repel·lent que es podria administrar en dones embarassades en el segon i tercer trimestre de l’embaràs. També hi ha dades que indiquen que seria segur durant l’alletament. Sempre és convenient que per confirmar aquesta informació quan feu viatges a països exòtics, seguiu les recomanacions del vostre centre de referència de vacunació i prevenció de malalties tropicals.

Tradicionalment es comenta que las vitamines del grup B s’eliminen per la suor i que poden actuar com a repel·lents. També hi ha la possibilitat d’utilitzar dispositius electrònics que emeten sons per repel·lir els mosquits. En aquest moment, no es disposa d’estudis científics que permetin considerar aquestes mesures com a alternatives serioses als repel·lents esmentats.

Les organitzacions sanitàries han establert unes recomanacions generals:

 • Cal utilitzar el repel·lent sempre a l’exterior i en espais oberts durant el temps necessari, i complir estrictament les instruccions d’ús, especialment el nombre d’aplicacions diàries permeses.
 • No s’han d’aplicar en infants menors de 2 anys. En infants més grans, cal evitar-ne l’aplicació sempre que es pugui, i mai no s’han d’aplicar a les mans, ja que els infants se les posen a la boca i als ulls.
 • Els protectors solars poden interferir en l’acció dels repel·lents d’insectes i hi ha controvèrsia de l’ordre de l’aplicació. En el cas del DEET, es recomana aplicar-se primer el repel·lent. Es poden utilitzar preparats combinats, però cal asegurar-se que la concentració és l’adequada per protegir-se de l’espècie endèmica.
 • No és aconsellable aplicar-los a la roba.
 • Quan ja no sigui necessari el repel·lent, cal netejar la pell amb aigua i sabó.
 • Si es presenta algun tipus de reacció a la pell, cal rentar la zona amb aigua i sabó i consultar un professional sanitari. 

Una organització dels Estats Units d’Amèrica (Environmental Protection Agency, EPA) ofereix una pàgina web interactiva que mostra el repel·lent més adequat en funció del tipus d’insecte i del temps de protecció desitjat. 

Per conèixer novetats de les marques i presentacions dels repel·lents disponibles les pot consultar ala pàgina web www.portalfarma.com i també el document de l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes sanitaris sobre els repel·lents d’insectes d’ús humà autoritzats a 9 de juliol de 2018.

Centres de vacunació internacional.

Canal Salut: Mosquit tigre

 • Anònim. Advice for Travellers. Insect bites Med Lett Drugs Ther 2015; 57(1466): 52-58.
 • Anònim. Insect repellents Med Lett Drugs Ther 2012; 54(1399):75-6.
 • DEET. [En línia] e-lactancia [Consultat el juny de 2015] http://e-lactancia.org/alias_es/355
 • Mosquit Tigre. [En línia] Canalsalut [Data de consulta: maig de 2015] http://canalsalut.gencat.cat/ca/detalls/article/Mosquit_tigre
 • Insect Repellents. [En línia] EPA. http://www2.epa.gov/insect-repellents/find-insect-repellent-right-you [Data de consulta: maig de 2015]
 • Fradin MS, Day FD. Comparative efficacy of insect repellents against mosquito bites. N Engl J Med 2002; 347: 13-8.
 • Leal WS. The enigmatic reception of DEET-the glos standard of insect repellents. Current Opinion in Insect Science 2014; 6: 93-98
 • Botplus 2.0. [En línia] Portalfarma [Consultat el juliol de 2015] http://www.portalfarma.com/inicio/botplus20/Paginas/Bot-PLUS-2-0.aspx
 • Parafarmàcia. BOT Plus. Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. 2015.
 • Sorge F. Prévention par insectifuge chez l’enfant. Archives de Pédiatrie 2009; 16 (S2): 115-122.
 • Stanczyk NM, Beherens RH, Chen-Hussey V et al Mosquito repellents for travellers. BMJ 2015; 350: h99 doi: 10.1136/bmj.h99
 • WHO Guidelines for efficacy testing of mosquito repellents for human skin .[En linea] WHO [Data de consulta: maig 2015] http://whqlibdoc.who.int/hq/2009/WHO_HTM_NTD_WHOPES_2009.4_eng.pdf

Principi actiu

Citriodiol (PMD)

DEET

Icaridin

IR3535

Orígen

Eucaliptus citriodora

Sintètic

Sintètic

balanina

Antiguitat

1974

1946

1993

1973

Eficàcia

Concentració mínima eficaç per a Anofeles > 2 h

20%

20%

20%

20%*

Duració d’acció aproximada

Aedes

2-6 h

2-8 h

2-8 h

2-8 h

Anopheles

4-7 h

2-8 h

4-9 h

3 h*

Actiu sobre paparres

Escassa

Toxitat Aguda (cutània)

mínima

moderada

moderada

mínima

Irritant de la pell

mínima

moderada

mínima

mínima

Irritant ocular

intensa

moderada

intensa

intensa

Abosricó cutània en 24 h

1-3%

3-14%

2-4%

40%

Metabolisme hepàtic

hidròlisi

Eliminació urinària

50% (la resta fecal)

99%

90% (la resta fecal)

ràpida

Efectes per ingestió

?

proconvulsivant

?

?

Propietats físicoquímiques

--

Lipofílic

(dissol el plàstic)

--

--

* no recomanat en àrees endèmiques de paludisme o malària

Fonts consultades

 • Sorge F. Prévention par insectifuge chez l’enfant. Archives de Pédiatrie 2009; 16 (S2): 115-122.
 • Stanczyk NM, Beherens RH, Chen-Hussey V et al Mosquito repellents for travellers. BMJ 2015; 350: h99 doi: 10.1136/bmj.h99

 

Joan Carlos Juárez Giménez
CIM Servei de Farmàcia
Hospital Universitari Vall d'Hebron

Data d'actualització:  12.07.2018