• Imprimeix

Publicitat de medicaments

La publicitat de medicaments compren tota activitat informativa que té per finalitat promoure de forma directa o indirecta la prescripció, dispensació, venda o consum de medicaments. 

Tots els medicaments de venda sense recepta mèdica poden ser publicitats a la ciutadania. Per contra, no ho poden ser els medicaments psicòtrops i estupefaents, així com aquells medicaments que siguin finançats amb fons públics.

Tota publicitat dirigida al ciutadà ha d’especificar clarament que es tracta d’un medicament, convidant expressament a llegir detingudament les instruccions del prospecte i a consultar al farmacèutic.

Publicitat

Mitjans audiovisuals

La publicitat es pot dur a terme a través de múltiples mitjans:

 • Audiovisuals (ràdio, TV, etc.)
 • On-line (banners, premsa digital, etc.)
 • Impresos (diaris, revistes, fullets)
 • Oficines de farmàcia (expositors, elements decoratius, etc.)
 • Exteriors (marquesines, panells, etc.)

 

La publicitat ha de realitzar-se de manera que resulti evident el caràcter publicitari del missatge. En cap cas la publicitat pot:

 • Exagerar el que s’espera del medicament.
 • Induir a un ús indiscriminat, innecessari, incorrecte o inadequat.
 • Equiparar el medicament a un producte alimentari, cosmètic o qualsevol altre producte de consum.
 • Suggerir que amb l’ús del medicament es pot demorar o evitar la consulta a un professional sanitari, o atribuir a la consulta mèdica o la intervenció quirúrgica un caràcter superflu.
 • Descriure només els beneficis del medicament i ometre els riscos associats al seu ús.
 • Suggerir que el seu efecte està assegurat, que no té efectes secundaris o que és superior o igual a d’altres medicaments o tractaments.
 • Anar dirigit a infants.
 • Suggerir o indicar que el seu ús potencia el rendiment esportiu.
 • Fer referència a una recomanació feta per científics, professionals de la salut o d’altres persones que, per la seva notorietat, puguin incitar al consum del medicament.
 • Suggerir que la seguretat o eficàcia del medicaments es deu a tractar-se d’una substància natural.
 • Induir, mitjançant una descripció o representació detallada de l’anamnesi, a un fals autodiagnòstic.
 • Suggerir que la salut pot millorar amb l’ús del medicament, o es pot veure afectada si no s’utilitza.
 • Referir-se de forma abusiva, alarmant o enganyosa a testimonis de curació.
 • Utilitzar de forma abusiva, alarmant o enganyosa representacions visuals de les alteracions del cos produïdes per malalties o lesions, o de l’acció del medicament en el cos o parts d’ell.

 

Data d'actualització:  19.01.2015