• Imprimeix

Què és una reacció adversa a medicaments (RAM)

Una reacció adversa a medicaments (també anomenada efecte advers o efecte secundari) és qualsevol resposta nociva i no intencionada que es produeix quan s’administra un medicament a la seva dosi habitual. 

Un exemple pot ser la tos seca quan es prenen alguns medicaments antihipertensius, o el restrenyiment quan es prenen certs analgèsics (medicaments per al control del dolor).

Sovint només es tracta de petites molèsties tolerables, però en ocasions obliguen a abandonar el tractament i en algun cas poden arribar a posar en perill la salut de la persona.

El sistema de notificacions de sospites de reaccions adverses a Medicaments (sistema de Targeta Groga) és vital per ajudar a monitorar la seguretat dels medicaments i les vacunes que estan en el mercat.

Un nou medicament, abans de la seva autorització, passa per un seguit de proves i controls (assaigs clínics) per garantir la seva eficàcia i seguretat. Els medicaments, tot ser eficaços, poden causar reaccions adverses, que poden ser des de lleus a molt greu. Per a que l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) concedeixi l’autorització a un medicament, els seus beneficis esperats han de ser superiors als possibles riscos de causar efectes adversos en els pacients.

Tot i això, aquests assaigs clínics es realitzen en grups tancats de pacients i sota condicions molt estrictes. Per aquest motiu, quan el medicament es comercialitza i és utilitzat per moltes persones i en condicions que a vegades difereixen de les dels assaigs clínics, es poden produir reaccions adverses que no es van detectar en els estudis previs.

Per tal de vigilar la seguretat dels medicaments un cop es troben en el mercat, existeix una xarxa d’àmbit espanyol anomenada Sistema Espanyol de Farmacovigilància (SEFV). Aquesta xarxa té com a objectiu recollir, avaluar i enregistrar les sospites de reaccions adverses als medicaments comercialitzats (targetes grogues) mitjançant les notificacions dels professionals sanitaris i, actualment, també dels pacients.

A partir de la informació obtinguda dels informes de targetes grogues es poden avaluar novament els beneficis i riscos dels medicaments. Si s'identifica un nou efecte advers, l’AEMPS pren mesures, sempre que sigui necessari, per assegurar que els medicaments s'utilitzen d'una manera que minimitza el risc, alhora que es maximitza el benefici del pacient.

Anteriorment, les notificacions de sospites de reaccions adverses arribaven al SEFV enviades per professionals sanitaris i per la indústria farmacèutica. Actualment, l’AEMPS posa a disposició dels ciutadans la pàgina web:

www.notificaRAM.es  

per a què puguin notificar directament i de forma electrònica les sospites de reaccions adverses a medicaments.

La informació sobre com notificar i on fer-ho s’inclou en els prospectes dels medicaments autoritzats a Espanya.

Cal destacar que en cap cas aquesta notificació s’ha de considerar un mecanisme de denúncia ni substitueix la consulta amb el metge sobre les possibles reaccions adverses que puguin aparèixer durant un tractament.

Així mateix, com a pacient o cuidador, cal facilitar al metge, al personal d’infermeria o al farmacèutic qualsevol informació que pugui servir per identificar les possibles reaccions adverses d’un medicament. Només amb la col·laboració de tothom serà possible prevenir o reduir la freqüència i gravetat d’aquests efectes adversos.

  • No prengueu cap medicament sense recepta, a excepció dels medicaments publicitaris. Fins i tot en aquests casos, demaneu sempre consell al farmacèutic. Si els símptomes continuen o el vostre estat empitjora, consulteu el metge.
  • Informeu al metge de tots els medicaments que preneu o heu pres recentment (també herbes medicinals, vitamines, suplements dietètics, homeopatia, etc.).
  • Llegiu i conserveu els prospectes dels medicaments que preneu.
  • Conserveu els medicaments en el seu embalatge original. A més de protegir el medicament, l’embalatge conté informació important com la caducitat, el lot, si s’ha de guardar a la nevera, etc.
  • En cas d’embaràs, alletament matern, presència de malalties cròniques o si es tracta d’infants, consulteu sempre el metge abans de prendre cap medicament, encara que sigui un medicament publicitari.
  • Eviteu el consum d’alcohol quan esteu prenent medicaments. Pot afectar la vostra capacitat de reacció, per exemple en la conducció de vehicles o en la realització d’altres activitats perilloses.
  • No prengueu dosis superiors o inferiors a les que us han receptat.
  • No abandoneu el tractament abans del que us ha prescrit el metge, encara que us trobeu millor.
  • No perllongueu el tractament pel vostre compte sense consultar-ho amb el metge.

Consulteu a un professional de la salut sobre qualsevol efecte secundari o sospita de reacció adversa d'un medicament que us preocupi.

Data d'actualització:  28.11.2018