• Imprimeix

Tractament farmacològic del càncer

Càncer

El càncer és un grup de malalties que estan relacionades entre sí per la pèrdua de control de la regeneració cel·lular d’òrgans i teixits.

El cos humà està format per cèl·lules, que són els elements biològics més petits que s’agrupen per formar teixits i òrgans com els pulmons, el ronyó o l’estómac. En situació normal i absència de malaltia, les cèl·lules es reprodueixen d’una manera controlada per possibilitar el creixement i renovar les que van morint.

En ocasions, i per motius diversos, determinades cèl·lules perden el control i es regeneren de forma desordenada o sense interrupció, i això dóna lloc a la formació de tumors. El tumors poden ser benignes o malignes.

Els tumors benignes es poden extirpar i normalment no reapareixen. Les cèl·lules dels tumors benignes no es disseminen a altres llocs de l’organisme i gairebé mai posen la vida de la persona en perill.

Els tumors malignes són cancerosos i les cèl·lules que els formen són anormals, es divideixen sense control ni ordre, poden ocupar espais propers i també poden arribar a altres llocs de l’organisme a través del sistema sanguini, donant lloc a les denominades metàstasis

Els tipus de càncer, el seu tractament i el seu pronòstic depenen del lloc on s’ha produït el primer tumor, de l’evolució de la malaltia i del moment en què es detecta per primera vegada.

Tractament del càncer amb medicaments

El tractament del càncer depèn de les característiques de la persona afectada (edat, sexe, altres malalties), de la ubicació del tumor, del moment en el qual s’ha detectat i de la seva extensió. El tractament pot està format per una sola modalitat o per la combinació de diferents processos terapèutics: cirurgia, radioteràpia, quimioteràpia, teràpia hormonal i teràpia biològica.

La cirurgia i radioteràpia són procediments destinats a eliminar el tumor de l’organisme per mètodes físics: extirpant-lo mitjançant la cirurgia o eliminant les cèl·lules del tumor localment amb la radioteràpia.

En aquest document farem una breu explicació del tractament en medicaments.

- Quimioteràpia

La quimioteràpia consisteix en una combinació de medicaments que han de ser administrats periòdicament durant un temps per eliminar les cèl·lules canceroses.

Els medicaments utilitzats són tòxics per a les cèl·lules i s’aprofiten de la falta de control i creixement desordenat de les cèl·lules tumorals per complir la seva missió: reduir o eliminar el tumor, i s’anomenen citostàtics. Donat que també danyen cèl·lules normals, és necessari donar la quantitat necessària per afectar el tumor sense produir efectes adversos intolerables. Aquesta dosi o quantitat s’ha de repetir periòdicament, ja que per eliminar el tumor fan falta alguns cicles de tractament.

La quimioteràpia es pot utilitzar sola per combatre la malaltia o combinada amb els altres procediments com la cirurgia, radioteràpia, teràpia hormonal o biològica.

La quimioteràpia s’administra majoritàriament per la vena, motiu pel qual és necessari acudir a l’hospital de dia per posar-se el tractament.

Una sessió de tractament normalment estarà precedida per les proves analítiques de comprovació de l’estat de la persona i avaluació clínica, per finalment procedir a l’administració dels medicaments necessaris. La sessió de tractament pot durar des de 30 minuts fins a 12 hores, encara que la durada més habitual és d’entre 1 i 3 hores.

Un cicle de tractament és el conjunt de sessions que es repeteixen periòdicament. El cicle pot estar format per una sessió, dues o fins a cinc. Habitualment els cicles estan formats per una sessió que es repeteix cada setmana o cada 3 setmanes, segons l’esquema del tractament, que, com ja hem comentat, depèn del tipus de càncer. El tractament complet pot durar des d’unes setmanes fins a un any o més.

- Teràpia hormonal 

Determinats tipus de tumors (mama i pròstata) poden dependre, per al seu creixement, d’hormones segregades pel propi organisme. En aquests casos s’utilitzen medicaments que són derivats de les hormones naturals i que eviten que els tumors puguin utilitzar-les per créixer. Aquests tractaments poden ser combinats amb quimioteràpia o altres modalitats de tractament. Encara que menys que la quimioteràpia, la teràpia hormonal no està lliure d’efectes secundaris, i els més freqüents són fatiga, retenció de líqids i fogots.

- Teràpia biològica 

Consisteix en l’administració de medicaments que modulen o reforcen la resposta immunològica de la persona que actua atacant llocs concrets de les cèl·lules tumorals. També poden utilitzar-se sols o combinats amb quimioteràpia. Són anticossos monoclonals, interferons o inteleucines entre d’altres. Els efectes adversos més freqüents de la teràpia biològica consisteixen en malestar durant l’administració, fatiga i altres específics de cada medicament.

Efectes secundaris de la quimioteràpia. Com prevenir-los i què fer si apareixen

Els efectes adversos principals de la quimioteràpia depenen dels medicaments utilitzats, però molts provoquen nàusees i vòmits. En aquest cas, abans d’administrar el tractament s’administraran medicaments específics per prevenir aquesta situació. Aquests medicaments es coneixen com antiemètics. Actualment, l’efectivitat del tractament antiemètic és molt elevada i el 90% de les persones no vomiten. És important vigilar la dieta el dia abans i el dia de la sessió, procurant no fer menjars molt abundats o rics en greixos que podrien facilitar l’aparició de nàusees.

Un altre dels efectes adversos més coneguts és la caiguda del cabell. Depèn del tipus de medicaments utilitzats i és inevitable. L’equip d’atenció del centre comunicarà al pacient la possibilitat d’aparició aquest efecte secundari abans de començar el tractament. La utilització de barrets o perruques facilita la relació del pacient i són les solucions més àmpliament emprades.

Per últim, i dins dels efectes adversos més comuns, es troben les reduccions del número de glòbuls vermells i blancs, provocades per la quimioteràpia. Aquests efectes secundaris es controlen per les analítiques prèvies a cada cicle i en el cas d’arribar a valors baixos, pot ser necessari reduir dosis, aplaçar sessions o utilitzar altres medicaments que serveixen per estimular la producció de glòbuls.

Què fer el dia del tractament

És important que el dia del tractament i el dia següent, beveu aigua o líquids (de 8 a 10 gots diaris) i orineu amb freqüència.

Preneu menjars lleugers i fàcilment digeribles, com fruites, verdures i carns a la planxa. Eviteu els greixos i els plats altament condimentats.

Si durant el tractament noteu dolor o calor intens en la zona a on us han posat els sèrums, aviseu a la infermera ràpidament.

Si durant el tractament noteu dolor al pit, aviseu a la infermera ràpidament.

Estigueu calmats i tingueu confiança en l’equip de professionals que estan treballant per ajudar-vos a superar la malaltia.

Què és el que no heu de fer el dia del tractament?

Si beveu alcohol, ho heu de fer amb moderació.

No preneu medicaments diferents als que ja preneu. Informeu de qualsevol canvi al vostre metge o infermera.

 

Què fer el dia del tractament si presenta....? Com prevenir-ho: Si apareix:
Nàusees i vòmits. El dia del tractament o el dia següent. Mantingui una dieta lleugera i fàcilment digerible. Mengi més cops al dia però menys quantitat. El dia de la sessió li donaran medicaments per prevenir els vòmits Pregui begudes carbòniques fredes. Si ha tingut aquest problema explica-ho al seu metge o infermera abans de la següent sessió.
Extravasació. La vena pot trencar-se o perforar-se i sortir medicament a l’espai que l’envolta. Durant el tractament intenti moure el menys possible la vena on li han posat els sèrums. Si sent dolor o calor a la zona on porta la via venosa, avisi ràpidament al personal sanitari que l’atén. 
Dolor durant la micció. Begui molta aigua i líquids (2-3 litres) i orini amb freqüència. Begui molta aigua i líquids i orini amb freqüència.
Orina vermellosa. Es pot produir durant el primer dia degut a l’eliminació per l’orina d’alguns medicaments.   Consulti el seu metge si el color vermellós a l’orina persisteix o apareix després del segon dia.
Dolor al pit.   Si sent dolor o opressió al pit, avisi ràpidament a la seva infermera.
Cremades solars.  Eviti l’exposició directa al sol. Utilitzi roba que cobreixi la màxima superfície corporal i ulleres de sol. Per a les zones que no cobreixi, utilitzi cremes amb factor protector superior 15.  

 

Què fer durant tot el tractament (tots els cicles)

- Si aneu al dentista o a d’altres metges o metgesses, expliqueu que esteu rebent aquest tractament.

- Si heu de posar-vos alguna vacuna programada, espereu a finalitzar el tractament.

- Utilitzeu mesures anticonceptives per evitar l’embaràs. Heu de finalitzar la lactància en el moment d’iniciar el tractament.

- Si teniu febre per sobre de 38  ̊C, aviseu el vostre metge o metgessa o aneu a urgències de l’hospital.

- Si teniu regularment la menstruació, el tractament pot produir una menopausa avançada i per tant desaparèixer el període i aparèixer fogots.

- Manteniu una dieta equilibrada i adequada. No perdeu les ganes de menjar. Porteu una vida normal sense grans canvis.

 

Què fer si presenta....? Com prevenir-ho: Si apareix:
Augment de pes.  Relacionat amb l’administració d’alguns medicaments. Mantingui una dieta equilibrada i realitzi activitats físiques. No intenti perdre pes. Eviti els menjars amb elevat contingut en greixos. Realitzi activitats físiques.
Pèrdua de cabell.  El cabell pot caure entre la 2na i 4ta setmana. Per disminuir el problema, no utilitzi tints, laques, decolorants o permanents. Consideri l’opció de tallar-se el cabell i/o usar perruques, mocadors... Sempre torna a créixer a les 3-4 setmanes d’acabar el tractament.
Mucositi.  Poden aparèixer Poden aparèixer petites úlceres doloroses a la llengua, boca i gola, uns dies després de cada sessió. Realitzi una bona higiene bucal després de cada menjar amb un raspall suau. Faci glopeigs amb aigua i bicarbonat i/o camamilla després de cada raspallat. Hidrati els llavis i la boca freqüentment. Si las genives sagnen, utilitzi una gasa i faci glopeigs amb aigua i bicarbonat, en comptes de raspall i pasta dentífrica. Si el dolor és intens, consulti el seu metge
Cansament.  Després de cada sessió, sentirà fatiga i les labors usuals li costaran una mica més. Alternar l’activitat amb períodes de descans. Quan acabi tot el tractament i passin unes setmanes tornarà a la normalitat.
Alteracions oculars.  El tractament i la caiguda de pestanyes i celles, poden afavorir la irritació i aparició de llàgrimes. Si cauen pestanyes i celles, haurà de protegir els ulls del vent y la pols, utilitzi olleres de sol a l’exterior. Faci rentats oculars amb aigua i camamilla. Utilitzi col·liri de llàgrimes artificials.
Sabor metàl·lic.  Eviti la ingesta d’aliments àcids. Desapareixerà quan finalitzi el tractament. Mastegui xiclet o prengui caramels (sense sucre). Realitzi glopeigs amb te de menta o aigua i bicarbonat.
Alteracions de la pell.   Pot aparèixer pell seca, taques, enfosquiment o descamació de la pell. Mantingui una bona higiene corporal i utilitzi cremes hidratants. L’enfosquiment de les venes utilitzades desapareix amb el transcurs del temps.
Infecció.  Degut a la disminució de los leucòcits. S’ha de rentar les mans sovint. Realitzi una correcta higiene bucal y corporal. Eviti aglomeracions i el contacte amb persones que presentin processos infecciosos. Si apareix febre superior a 38ºC, avisi el seu metge o vagi a urgències.
Data d'actualització:  11.02.2015