• Imprimeix

Pegats transdèrmics de Fentanil: Risc d'exposició accidental en persones no usuaries dels pegats

Fentanil és un analgèsic de tipus opioide (com la morfina) que s'utilitza en forma d'administració transdèrmica (pegats que s'apliquen per a que el medicament sigui absorbit a través de la pell). Es comercialitza a Espanya sota diferents noms comercials, com Durogesic®, Fendivia®, Matrifen® i medicaments genèrics de diversos laboratoris farmacèutics (com Fentanil EFG). Està indicat per al tractament del dolor crònic intens que necessita ser controlat amb opioides.

Els sistemes de vigilància de la seguretat de medicaments (farmacovigilància) dels diversos països de la Unió Europea (UE), han rebut notificacions de casos en els que persones que no utilitzen els pegats de fentanil han tingut contacte accidental amb els mateixos i han patit efectes adversos deguts al fentanil que contenen (fonamentalment familiars del pacient).

Aquests casos d'exposició accidental s'han produït per el traspàs del pegat del pacient a una altra persona per contacte directe, al desenganxar-se de la pell del pacient i enganxar-se el pegat a la pell d'una altra persona (per exemple en nens, al compartir el llit, etc). També han ocorregut casos per ingestió o aplicació accidental en nens al trobar els pegats, usats o no, al seu abast.

Aquests casos notificats no han tingut en general conseqüències greus, però alguns han tingut una repercussió important en la salut, inclús alguns amb desenllaç fatal en nens, més vulnerables als efectes del fentanil en l'organisme.

És important recordar que els pegats de fentanil ja utilitzats contenen encara una quantitat significativa de fentanil, de manera que també amb els pegats usats s'han d'adoptar precaucions per al seu emmagatzematge i eliminació.

Per aquest motiu, per evitar el trasp��s d'un pegat aplicat sobre la pell del pacient a la pell d'una altra persona, o la seva ingestió accidental, l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), recomana als pacients i els seus familiars i cuidadors tenir en compte:

  • Conservar el prospecte del medicament i llegir detingudament les instruccions respecte a l'aplicació, emmagatzematge i eliminació correcta dels pegats.
  • Mantenir els pegats en tot moment fora de l'abast dels nens, tant els que estan sense utilitzar com durant el seu ús o després.
  • S'haurà d'escollir acuradament la zona d'aplicació del pegat i vigilar que quedi ben adherit a la pell.
  • Extremar les precaucions per evitar transferir el pegat, per exemple, al compartir el llit o a l'estar en contacte proper amb una altra persona. Cal tenir en compte que el pegat, un cop aplicat sobre la pell, pot ser poc visible.
  • El pegat, un cop utilitzat, ha de ser doblegat de manera que el costat adhesiu s'enganxi sobre sí mateix, i ha de ser emmagatzemat i rebutjat de manera segura (no ha de llençar-se a les escombraries ni a l'aigüera, sino portar-lo a la farmàcia).
  • Si accidentalment s'enganxa un pegat a la pell d'una altra persona, aquest pegat haurà de ser retirat immediatament.


 

Finalment, es recorda la importància d'informar al professional sanitari sobre qualsevol incidencia derivada d'una exposició accidental, així com de notificar totes les sospites de reaccions adverses al Centre de Farmacovigilància de Catalunya, podent-se realitzar a través de la web www.notificaram.es.

Data d'actualització:  17.06.2014