• Imprimeix

I Workshop: Formes innovadores per a la introducció de la innovació terapèutica

imatge

Conclusions del Workshop "Formes innovadores per a la introducció de la innovació terapèutica" celebrat el 18 de febrer de 2015 a Barcelona

Al workshop han participat professionals dels diferents àmbits del sector sanitari: proveïdors de serveis (gerents i farmacèutics d'hospital), serveis regionals de salut (CatSalut), medicina especialitzada i la indústria farmacèutica.

Els objectius del workshop han estat: 

  1.  Conèixer des del punt de vista dels stakeholders els reptes en la gestió de la incorporació d'innovacions terapèutiques en les diferents àrees.
  2. Explorar com els diferents stakeholders poden contribuir en la incorporació d'innovacions terapèutiques de manera sostenible i eficient.
  3. Dissenyar conjuntament línies d'avenç per treballar a curt, mig i llarg termini.

 

A través d’una dinàmica molt participativa, s’han examinat els punts d'interrelació i confluència entre els diferents stakeholders, el que obre noves portes a solucions innovadores. Això ha donat peu a la identificació de:

  •  Principals obstacles en la incorporació de la innovació terapèutica en cada un dels àmbits.
  • Propostes de canvi concretes, prioritzades des de l'òptica dels agents implicats.
  • Consideracions que requereixen un procés de reflexió per a futures sessions de treball.
Data d'actualització:  17.06.2015