• Imprimeix

II Workshop: Registres de pacients i de resultats en salut

El 21 de gener de 2016 es va celebrar el II Workshop GeCoFarma, sota el títol “Registres de pacients i de resultats en salut”

imatge

El workshop es va dur a terme amb l'objectiu de reflexionar sobre el Registre de Pacients i Tractaments (RPT) a partir de la visió dels professionals implicats, amb la intenció d'identificar el seu potencial i optimitzar el seu ús. S'ha comptat amb la col·laboració de professionals de l'àmbit (metges especialistes, caps de servei de farmàcia i gerents d'hospital i/o directors mèdics) i, a més, s'ha pogut conèixer la visió de la indústria farmacèutica a través d'una enquesta qualitativa. 

A partir del debat i de l'intercanvi d'experiències, es van poder extreure una sèrie de conclusions sobre l'RPT i les seves implicacions de cara al sistema i de cara el pacient.

Implicacions pel sistema:

  1. Per a l'hospital, l'RPT és una eina que pot ajudar a l'hora de prendre decisions i assignar recursos i, per tant, millorar l'eficiència i obtenir millors resultats en salut.
  2. A les autoritats sanitàries, l'RPT els permet conèixer el retorn de la inversió en salut i, en funció dels resultats,  dissenyar polítiques que millorin la salut de la població.
  3. Per als professionals sanitaris, l'RPT té la funció de compartir els resultats obtinguts i disminuir la variabilitat en la pràctica clínica.

Implicacions pel pacient:

  • L'ús de l'RPT implica la millora de la qualitat de la prestació rebuda i una millor equitat en l'accés.
  • A més, compartir la informació amb el ciutadà de manera entenedora i amb transparència facilitarà la seva participació durant la presa de decisions.

Presentació de l'informe on s'especifica la metodologia, missió i conclusions de la jornada

Data d'actualització:  06.07.2016