• Imprimeix

III Workshop: Procés farmacoterapèutic: Adequació terapèutica i difusió de la informació

Realitzat el 7 d'abril de 2017 a la seu del CatSalut

imatge

L’adequació terapèutica és un terme que defineix la qualitat de la prescripció i engloba la selecció d’una teràpia eficaç, amb suport d’evidència científica, segura i cost-efectiva per a la indicació corresponent.

L’objectiu d’aquest III Workshop GeCoFarma va ser reflexionar sobre l’adequació terapèutica, identificar les causes per les quals aquesta no s’assoleix i aportar possibles solucions per a aquests problemes. Es va treballar amb 4 temàtiques diferents: dolor, diabetis, antipsicòtics i MPOC, i la difusió de la informació de manera efectiva va ser un objectiu a assolir.

Per tal de valorar correctament la pluralitat d’idees i opinions es van crear grups multidisciplinaris per cadascuna de les temàtiques seleccionades. Es va comptar amb la participació de metges d’atenció primària i hospitalària; farmacèutics comunitaris, hospitalaris i d’atenció primària; professionals d’infermeria; gerents d’hospital i directors mèdics, entre d’altres.

Data d'actualització:  21.07.2017