• Imprimeix

Opioides i dolor crònic no oncològic

Alguns estudis no han trobat diferències entre opioides, no-opioides i fins i tot, tractament no farmacològic en la resolució del dolor

19/11/2018 11:11
imatge

Codeïna, tramadol o oxicodona sovint s’empren per al tractament del dolor crònic no oncològic, tot i que no hi ha evidència que siguin efectius en tractaments crònics i no s’haurien de considerar de primera línia.

Alguns estudis no han trobat diferències entre opioides, no opioides i, fins i tot, tractament no farmacològic en la resolució del dolor. Aquest resultat recolza les conclusions d’una metanàlisi i revisió sistemàtica, on es conclou que els opioides (incloent-hi oxicodona, morfina, fentanil i tramadol) mostraven un efecte analgèsic discret a curt termini i, a llarg termini, no existia evidència d’efectivitat.

A més, el seu ús continuat s’associa amb nombrosos efectes adversos i interaccions. Aquest efecte s’incrementa en el cas de la gent gran, generalment amb comorbiditats i polimedicació. Quan es prescriuen de forma continuada, augmenta, a més, el grau de tolerància i dependència, però també d’hiperalgèsia, tot i que sovint són els factors psicològics els que influencien la sensació de dolor i el grau de tolerància. La principal causa de reducció en la qualitat de vida en aquests pacients és el canvi de l’estat d’ànim, i no el dolor en si.

El punt clau per al maneig del dolor és entendre i empatitzar amb el pacient i, amb ell, fer-li entendre que haurà de conviure amb el seu dolor,i trobar-hi mètodes perquè es vegi menys afectat pel seu dolor, sense necessitat de centrar-se en la intensitat del dolor. Cal individualitzar el tractament per a cada pacient, fent èmfasi en els tractaments no farmacològics, incloent-hi tractaments farmacològics si estan indicats per a aquell tipus de dolor i per als quals existeix evidència.

Cal individualitzar el tractament, emfatitzant en els tractaments no farmacològics