• Imprimeix

Programa d'Harmonització Farmacoterapèutica CatSalut: Novetats Octubre 2018

En el marc del Programa d’Harmonització Farmacoterapèutica (PHF), durant el mes d'octubre de 2018 s’ha publicat al web del CatSalut tota la informació relativa als procediments d’avaluació dels següents medicaments

31/10/2018 11:10

Medicaments hospitalaris de dispensació ambulatòria (MHDA):

  • Cetuximab, panitumumab i bevacizumab per al tractament del càncer colorectal metastàtic en primera línia.
  • Osimertinib (Tagrisso®) per al tractament del càncer de pulmó no microcític localment avançat o metastàtic en adults amb la mutació EGFR T790M positiva.
  • Sebelipasa alfa (Kanuma®) per al tractament de pacients amb dèficit de lipasa àcida lisosòmica.
  • Sarilumab (Kevzara®) per al tractament de l’artritis reumatoide activa, de moderada a greu, en pacients adults quan la resposta als fàrmacs antireumàtics modificadors de la malaltia, inclòs el metotrexat, ha estat inadequada.
  • Nivolumab (Opdivo®) per al tractament de pacients adults amb càncer de cèl·lules escatoses de cap i coll recurrent o metastàtic que progressen durant o després d'un tractament basat en platí.