• Imprimeix

Avaluació i abordatge de la síndrome de fatiga crònica

Informe d'Avaluació de Tecnologies Sanitàries sota l’autoria de l’AQuAS i l’Institut de Salut Carlos III

19/12/2017 07:12
imatge

L’informe, realitzat sota l’autoria de l’AQuAS i l’Institut de Salut Carlos III, té com a objectiu realitzar una revisió sistemàtica respecte al diagnòstic, les proves complementàries i el tractament de la síndrome de fatiga crònica (SFC), i presentar dades de prevalença de l’SFC d’àmbit estatal i europeu.

L’SFC és una malaltia crònica amb múltiple simptomatologia, caracteritzada pel dolor, la fatiga i els trastorns del son. L’etiologia i els mecanismes que la desencadenen són desconeguts, i una de les dificultats per al correcte diagnòstic és, precisament, la diferenciació amb altres patologies de simptomatologia semblant.

A l’informe, s’han identificat tant guies de pràctica clínica, revisions Cochrane, informes d’avaluació de tecnologies sanitàries, així com revisions sistemàtiques de MedLine, EMBASE i DARE.

A Espanya, no es coneixen la prevalença i la incidència de l’SFC, i les dades disponibles es basen en extrapolacions d’estudis realitzats als Estats Units d’Amèrica o al Regne Unit. A Europa, segons estimacions de diferents països, la prevalença en nens i adolescents varia entre el 0,1%-1%, i en joves i adults, entre el 0,11%-2,3%.

Respecte al tractament farmacològic, l’informe avalua el tractament amb antidepressius, com la fluoxetina i la sertralina, corticosteroides, suplements dietètics, immunoteràpia, teràpia amb antiretrovirals i altres tractaments (metilfenidat). Cap d’aquests tractaments presenta nivell d’evidència suficient ni beneficis associats.

A més, l’informe ha identificat l’evidència més recent contrastant amb les recomanacions que s’oferien a l’informe AQuAS de 2011 sobre els criteris diagnòstics i d’eficàcia i seguretat de les intervencions per a l’SFC.