• Imprimeix

Revisió sobre els mètodes d’estimacions de preu per als medicaments

Les avaluacions econòmiques són un factor important per tal d’establir decisions sobre un determinat medicament

23/04/2018 08:04
imatge

Les avaluacions econòmiques són un factor important per tal d’establir decisions sobre un determinat medicament. Previ a la seva comercialització, als Estats Units d'Amèrica, la fixació de preu es realitza mitjançant estimacions.

En aquesta revisió, s’adrecen dos conceptes: quins mètodes s’empren, segons la bibliografia disponible per tal d’establir un preu? I, un cop s’ha comercialitzat el medicament, quina variació existeix entre el preu pronosticat i el que finalment s'estableix al mercat?

Analitzant les noves autoritzacions de fàrmacs de la Food and Drug Administration (FDA), entre els anys 2010-2015 l’estudi identifica 6 treballs, amb 7 medicaments. D’aquests, els mètodes més freqüentment emprats incloïen:

  1. Càlcul de preu a través del preu publicat del comparador que podria substituir el fàrmac que es pretén comercialitzar (preu ombra de referència).
  2. Fixació de preu a igual valor que el mateix medicament comercialitzat en un altre país.
  3. Estimació de preu basat en altres estudis econòmics disponibles.
  4. Preu negociat amb el laboratori farmacèutic.

A més, d’aquests 7 medicaments, s’observa que el preu postcomercialització respecte al preu estimat, pot variar considerablement, però tant a l’alça com a la baixa, sense cap tendència definida (valors des de 157% fins a -79%)