• Imprimeix

Adequació del tractament per a l’osteoporosi en prevenció primària

Els bifosfonats són els fàrmacs de primera línia per a la prevenció de fractures en dones postmenopàusiques, però no estan exempts de reaccions adverses

29/10/2018 10:10
imatge

S’estima que la prevalença d’osteoporosi a Espanya és d’un 17,2% en les dones d’entre 50-60 anys, i el percentatge augmenta fins al 40% en aquelles dones d’entre 60 i 70 anys.

Els bifosfonats són els fàrmacs de primera línia per a la prevenció de fractures en dones postmenopàusiques, però no estan exempts de reaccions adverses. El cribratge segons el càlcul de la densitat mineral òssia (DMO) no ha demostrat una relació de cost-efectivitat favorable. A més, un estudi pilot ha conclòs que el grau d’inadequació del tractament en dones de 60-74 anys era del 70%.

En aquest estudi es plantegen dos objectius: conèixer la prevalença de la inadequació del tractament per a l’osteoporosi en prevenció primària, en dones de 60 a 74 anys de l’Àmbit Metropolità Nord de l’Institut Català de la Salut, i conèixer els criteris diagnòstics, de tractament i la variabilitat existent entre metges d’atenció primària i especialistes.

De 424 dones incloses en l’estudi, per al 43% no constava diagnòstic d’osteoporosi. En valorar l’adequació en l’inici del tractament, es va considerar inadequat per al 63% de les dones. Un 40% van rebre tractament amb bifosfonats (associat amb calci i/o vitamina D en el 81% dels casos), mentre que un 47% només rebia tractament amb calci i/o vitamina D. La durada mitjana del tractament va ser de gairebé 4 anys. Es van observar diferències pel que fa al tipus de tractament en funció de l’especialitat del professional que ho prescrivia. En el 82% de les dones no constaven els factors de risc, per tal de calcular la necessitat del tractament farmacològic.

S’estima que la prevalença d’osteoporosi a Espanya és d’un 17,2% en les dones d’entre 50-60 anys, i el percentatge augmenta fins al 40% en aquelles dones d’entre 60 i 70 anys