• Imprimeix

Azitromicina i risc d’exacerbacions en MPOC en pacients amb o sense Helicobacter pylori

La infecció per Helicobacter pylori (HP) està associada amb una reducció de la funció pulmonar i una inflamació sistèmica en pacients amb MPOC

13/07/2017 12:07
imatge

Entre un 15-20% dels pacients amb malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) presenten una inflamació sistèmica i persistent que, la vegada, s’associa amb un increment del risc d’exacerbacions i mortalitat. La causa, però, és desconeguda. Existeix una creixent evidència que el tracte gastrointestinal és un modulador i desencadenant d’aquesta inflamació.

L’azitromicina (AZT) s’empra en la prevenció de les exacerbacions per MPOC i mostra activitat bactericida vers HP tant in vivo com in vitro. Aquest estudi determina l’impacte de la infecció per HP en l’efecte de l’AZT per a la prevenció de les exacerbacions en pacients amb MPOC.

Com a resultats, destaca que un 18% dels pacients amb MPOC eren seropositius per a HP i que, precisament, aquest grup de pacients quan es tractaven de manera profilàctica amb AZT, eren els que presentaven una reducció més gran del risc d’exacerbació (patien, de mitjana, una primera exacerbació gairebé als 12 mesos d’iniciar el tractament amb AZT), i es beneficiaven de l’AZT en tractament crònic profilàctic.

No obstant això, tot i aquests resultats, cal recordar que el tractament crònic amb antibiòtic (en aquest cas, l’AZT) pot causar resistència i que el tractament en monoteràpia d’AZT no és efectiu per a l’erradicació d’HP i que, per tant, calen estudis prospectius que avaluïn les taxes de curació d’HP amb altres tractaments (triple teràpia) en pacients amb MPOC i que presentin exacerbacions freqüents.