• Imprimeix

Característiques associades amb la prescripció inapropiada d’antibiòtics

Factors del pacient i del proveïdor que influencien la prescripció inadequada d’antibiòtics

23/02/2018 10:02
imatge

Als Estats Units, anualment, gairebé 47 milions de prescripcions d’antibiòtics són innecessàries. Les guies clíniques no recolzen l’ús d’antibiòtic de manera sistemàtica per a indicacions com bronquitis aguda, infeccions de vies altes respiratòries o bronquiolitis. Aquest sobreús d’antibiòtic és un dels causant de les infeccions multiresistents.

Retrospectivament, s’han analitzat les prescripcions realitzades entre els anys 2014-2016 per als diagnòstics de bronquitis, bronquiolitis, otitis mitjana no supurativa i infeccions de vies altes respiratòries en els àmbits següents: urgències, medicina familiar, medicina interna i pediatria.

De més de 400.000 visites, la ràtio de prescripció va ser de 407 per cada 1.000 visites, però arribava a ser de 703/1.000 per al diagnòstic de bronquitis aguda.

L’azitromicina l’amoxicil·lina i l’amoxicil·lina en combinació amb l’àcid clavulànic eren els 3 antibiòtics més freqüentment prescrits. Els metges de família mostraven més tendència a la prescripció i els pediatres eren els professionals que realitzaven menys prescripcions. D’entre tots els àmbits inclosos, la taxa de prescripció disminuïa si el pacient era major de 64 anys. El risc de rebre una prescripció d’antibiòtic, incrementava conforme l’edat del professional augmentava també. A més, els adults visitats en àrees metropolitanes mostraven un 36% més de risc de prescriure’ls-hi, comparant-los amb els pacients visitats en àrees rurals.

Aquests resultats suggereixen que tant la formació per al professional com per al pacient sobre la necessitat o no de la prescripció d’antibiòtic seria una manera efectiva de disminuir la incidència de prescripció.

Les guies clíniques no recolzen l’ús d’antibiòtic de manera sistemàtica per a indicacions com bronquitis aguda, infeccions de vies altes respiratòries o bronquiolitis