• Imprimeix

Desprescripció del tractament de llarga durada amb bifosfonats per tractar l’osteoporosi a l’atenció primària del País Basc

Impacte de dues intervencions realitzades al País Basc per a avaluar la desprescripció de bifosfonats

07/09/2017 12:09
imatge

L’any 2011, l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) va recomanar la reavaluació de la necessitat del tractament amb bifosfonats (BF) després de 5 anys (BF5a) de tractament degut al risc de fractures atípiques del fèmur i en els assaigs clínics FLEX i HORIZON no hi ha dades clares sobre l’eficàcia de la continuïtat del tractament més de 5 i 3 anys, respectivament Tot i això, l’any 2013, els tractaments amb BF5a al País Basc suposaven més del 40% de tots els tractaments amb BF.

Aquest mateix any, Osakidetza i el Departament de Salut del País Basc, amb representació de diferents especialistes i societats científiques, van promoure un document de consens sobre les recomanacions amb BF5a (intervenció estàndard) i se’ls va facilitar la identificació dels pacients que rebien tractament amb BF5a per a la seva revisió. A Guipúscoa, a més, es va promoure una intervenció multifactorial en què es va incloure formació, conformitat i consens dels hospitals de referència.

Del total d’uns 18.000 pacients tractats amb BF5a (95% dones), mitjançant la intervenció estàndard, el percentatge de desprescripció va ser, de mitjana, del 37,2%. En canvi, amb la intervenció multifactorial (rebuda per 2700 pacients), va ser de 44,6%. En aquells pacients en què es va discontinuar el tractament, el desplaçament cap a altres grups de fàrmacs per a l’osteoporosi va ser significativament menor amb la intervenció multifactorial, possiblement perquè, a diferència del document de consens, en les sessions de formació també s’abordaven els problemes de seguretat d’altres medicaments.

Per tant, tot i que ambdues intervencions són efectives, la intervenció multifactorial mostra més beneficis, tot i que és més complexa d’implementar i requereix de recursos addicionals. Possiblement, en l’osteoporosi, el fet de disposar d’un document de consens promogut des d’Osakidetza i el Departament de Salut del País Basc, i avalat per les societats científiques, hagi tingut un impacte important per a la desprescripció d’aquest tractament.