• Imprimeix

Determinants de la despesa en medicaments prescrits des de l’atenció primària

Comparació en termes de despesa anual per càpita en 10 països de renda alta

25/07/2017 12:07
imatge

La sostenibilitat en la prestació farmacèutica és un repte global. Entre els 20 països que formen l’OECD, la mitjana per càpita en la despesa en medicaments ha incrementat un terç en els últims 10 anys, i més del doble en els darrers 20 anys. Alguns d’aquests països han realitzat millores en el control de la despesa en aquest camp: 6 d’aquests països tenen una despesa anual per càpita en medicaments de menys de 600 $, mentre que en 5, és de més de 900 $.Els indicadors que determinen aquestes diferències poden ser diversos.

Pel que fa a l’atenció primària (AP), les diferències en la despesa no només poden venir donades per l’aparició de nous medicaments sinó que també pels medicaments de prescripció més comuna.

Aquest estudi realitza una anàlisi econòmica comparativa de la prescripció (en termes de despesa anual per càpita) en AP de l’any 2015 en 10 països de renda alta i amb diferent sistema finançador: Canadà, Austràlia, Nova Zelanda, Noruega, Suècia, Regne Unit, Holanda, Suïssa, França i Alemanya. S’analitza l’ús i el cost de 6 àrees terapèutiques: hipertensió, hipolipemiants, dolor, diabetis (tractaments no insulines), gastrointestinal i antidepressius. A més, quantifica els efectes en 3 grans categories: volum (de la teràpia, en dies de tractament), selecció (genèric o no, per exemple) i preus.

S’observa que, entre aquests 10 països, la diferència en la despesa per càpita pot variar en més del 600%, des de 23 $ a Nova Zelanda, fins a 171 $ a Suïssa, tot i que el volum de compra varia només un 41%. Els resultats per classe terapèutica es mostren aquí, on es destaca que el volum de compra mostra més diferències pel que fa als medicaments per al dolor i antidepressius. Per a antidepressius, la selecció terapèutica té efectes en termes de despesa/dia de la teràpia, on al Regne Unit costa 55% menys, i 52% més al Canadà. Del total, Suïssa i Canadà són els països on el preu del fàrmac és més alt, i també és on la mitjana de la despesa per càpita és més alta.

Per tant, les diferències entre països són notables; la despesa és menor en aquells països on només hi ha un únic sistema pagador.

6 d’aquests països tenen una despesa anual per càpita en medicaments de menys de 600 $, mentre que en 5, és de més de 900 $