• Imprimeix

Dosi única de diclofenac intravenós per al dolor agut postoperatori

Estudis reporten que al voltant d’un 80% dels pacients pateixen dolor postoperatori, i d’aquests, el 75% situen el grau de dolor entre moderat o greu.

16/10/2018 15:10
imatge

Estudis reporten que al voltant d’un 80% dels pacients pateixen dolor postoperatori, i d’aquests, el 75% situen el grau de dolor entre moderat o greu. Molts d’aquests pacients reben nivells subòptims d’analgèsia que afecten la seva qualitat de vida i el temps de recuperació de la postoperació, entre d’altres. El tractament amb antiinflamatoris no esteroidals (AINE) redueixen la necessitat d’administrar fàrmacs opioides i, per tant, disminueixen la probabilitat de patir un efecte advers lligat a l’ús d’aquests medicaments.

Aquesta revisió compara l’eficàcia del diclofenac intravenós (IV) en dosi única amb placebo o un altre tractament per al dolor postoperatori moderat o greu en adults. S’inclouen 8 estudis, amb 1.756 pacients inclosos en total (de rang d’edat de 24-54 anys), que s’havien sotmès a algun tipus de cirurgia (dental, cirurgia menor, abdominal i ortopèdica). La dosi de diclofenac administrada per via intravenosa variava de 3,75 a 75 mg en dosi única, però amb diferents formulacions. El resultat principal de l’estudi va ser el nombre de pacients que, per a cada branca de tractament, aconseguien un 50% de disminució del dolor durant un període de 4 o 6 hores.

Com a resultats, es demostra que diclofenac és superior a placebo, però similar a altres AINE, i no s’observa un efecte depenent de la dosi, tot i que aquesta informació correspon només a dos estudis. A les 6 hores, el seu benefici relatiu era menor, la qual cosa suggereix que el seu efecte analgèsic disminueix passades les 4 hores.La taxa d’efectes adversos va ser força similar tant comparat amb placebo com amb altres AINE.

Per tant, l’evidència disponible indica que l’administració de diclofenac IV és efectiu per a la majoria de pacients, tot i que manca informació sobre efectes adversos del fàrmac, com hemorràgia, disfunció renal i efectes cardiovasculars, comparat amb altres AINE.

Caldria, a més, estudis en població sotmesa a cirurgia major i cardiovascular, així com en gent gran, que són aquella població que pot veure’s amb major risc d’efectes adversos.

Eficàcia del diclofenac intravenós (IV) en dosi única amb placebo o un altre tractament per al dolor postoperatori moderat o greu en adults