• Imprimeix

Drug pricing lab, el web que ofereix eines per al càlcul del preu d’un medicament

Quin és el cost d'un medicament segons uns certs indicadors?

11/10/2017 14:10
imatge

El web Drug Pricing Lab (DPL, Laboratori de preus de medicaments) està desenvolupat pel Memorial Sloan Kettering Cancer Center, de Nova York (Estats Units d’Amèrica [EUA]). El DPL se centra en el desenvolupament d'enfocaments racionals per a la fixació de preus de medicaments i la cobertura sanitària, mantenint la innovació per garantir-ne l'accés als pacients. El DPL s’organitza sobre quatre grans fluxos de treball:

 

 

  1. Recerca sobre l'estat actual dels preus dels medicaments dels EUA i els seus efectes.
  2. Desenvolupament de propostes per alinear els preus dels medicaments amb el seu valor terapèutic.
  3. Programes pilot per testar solucions en la pràctica real.
  4. Recursos imparcials basats en l'evidència per als responsables polítics.

 

Ofereix 3 eines per tal de fer simulacions i calcular l’impacte de diversos factors sobre el preu dels medicaments. 

-Rastrejador de polítiques: ofereix possibles solucions a través de propostes per millorar àrees que impacten en l’accessibilitat del medicament (recerca, transparència, pagament per valor, entre altres).  

- Simulador de reassignació de pressupostos: mitjançant l’exemple del tractament per a l’hepatitis C a Louisiana.

- Drug Abacus: eina interactiva per calcular el preu d’un suposat medicament tenint en compte la importància que, subjectivament, es vol conferir a certs indicadors (component de malaltia minoritària, taxa de descompte, cost de desenvolupament, etc.).

 A més, detalla els mètodes emprats per fer el càlcul en cadascuna d’aquestes eines i publica anàlisis sobre diversos temes que impacten en el preu final del medicament.

 

Eines i mètodes per al càlcul del preu d'un determinat fàrmac