• Imprimeix

Efecte de l’aspirina en els resultats de l’empelt renal

Per als receptors de trasplantament renal, globalment, la malaltia cardiovascular és la causa més comuna de mort post-trasplantament

15/11/2017 11:11
imatge

Segons alguns estudis, l’ús de l’aspirina en pacients tant en presència o no de malaltia renal crònica (MRC) mostra els mateixos beneficis per a la reducció de risc cardiovascular, però el seu ús en pacients amb MRC, així com el d’altres antiagregants, pot incrementar el risc de sagnat.

Per als receptors de trasplantament renal, globalment, la malaltia cardiovascular és la causa més comuna de mort post-trasplantament.

No obstant això, els efectes de l’ús de l’aspirina en l’empelt renal, incloent-hi trombosi, funció retardada de l’empelt o el seu rebuig agut o crònic, així com esdeveniments greus cardíacs i mortalitat, no es troben definits.

Aquesta revisió avalua l’efecte d’aquest medicament per al pronòstic i l’evolució de l’empelt renal, incloent-hi 9 estudis de cohorts amb un total de prop de 20.000 receptors i comparant aspirina respecte de no tractament.

Com a conclusions, s’hi destaca que els pacients que prenien aspirina reduïen el risc de fallada de l’empelt, trombosi, esdeveniments adversos greus cardíacs i mortalitat, però no mostraven diferències pel que fa al rebuig de l’empelt o funció retardada.

A més, un dels estudis inclosos (2004) va demostrar que els beneficis de l’aspirina per al pronòstic a llarg termini del trasplantament, estaven associats amb la durada del tractament.

Malgrat tot, manquen resultats de biòpsia renal per tal de determinar la causa de fallada o disfunció primària de l’empelt, així com nivells de troponina T, ja que altres estudis han demostrat la relació entre nivells elevats d’aquest biomarcador i la supervivència.