• Imprimeix

Gabapentina per al tractament de la fibromiàlgia

Revisió Cochrane sobre l’eficàcia de la gabapentina per al tractament d’aquesta malaltia

23/11/2017 12:11
imatge

La fibromiàlgia és una malaltia que és més prevalent en el sexe femení. Està associada a un dolor disseminat que dura més de 3 mesos, així com altres símptomes com fatiga, depressió, dèficit del son i reducció de la qualitat de vida. La gabapentina és un fàrmac antiepilèptic amb indicació, també, per al tractament del dolor neuropàtic perifèric.

Aquesta revisió Cochrane analitza l’eficàcia de la gabapentina com a analgèsia per al dolor que cursa amb la fibromiàlgia, així com l’aparició d’esdeveniments adversos.

No obstant això, no existeix una evidència robusta que recolzi el seu ús per a aquesta patologia. Només es va poder incloure un únic assaig clínic amb l’ús de gabapentina durant un període de 12 setmanes. En aquest assaig, un petit nombre de pacients en tractament amb gabapentina notaven milloria en el grau del seu dolor, amb dosi diària màxima de 2.400 mg, comparat amb placebo. Tampoc es troben diferències pel que fa a la ràtio d’esdeveniments adversos.

Per tant, es necessiten més estudis que demostrin la seva eficàcia, així com estudis que incloguin altres intervencions no farmacològiques.