• Imprimeix

Guia d’actuació en l’assistència farmacèutica en dipòsits de medicaments de centres sociosanitaris o residencials

Detall de la gestió en l'assistència farmacèutica

07/02/2018 08:02
imatge

El Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics i la Fundació Edad&Vida han desenvolupat una guia de consens per tal de millorar l’eficiència i efectivitat de l’ús de medicaments, productes sanitaris i dietoterapèutics per als pacients de centres sociosanitaris o residencials.

La legislació vigent recull que, per als centres amb més de 100 llits, és obligatori l’existència d’un servei de farmàcia propi. Així, el farmacèutic responsable de la dispensació dels medicaments i productes sanitaris prescrits és l’encarregat, entre d’altres tasques, del seguiment del tractament farmacològic dels pacients.

El document detalla, també, les funcions del farmacèutic dins de l’equip assistencial, com per exemple, la col·laboració conjunta amb altres membres assistencials de la selecció de medicaments, productes sanitaris o dietoterapèutics, segons les característiques de cada pacient, per tal d’elaborar la guia farmacoterapèutica que el centre pugui tenir. A més, impulsa i coordina, conjuntament, una comissió de farmàcia del centre residencial. Participa en reunions de l’equip assistencial per a la gestió de casos i impulsa, a més, l’educació farmacèutica tant de l’equip, com del pacient i la seva família.

Pel que fa a l’atenció farmacèutica, el farmacèutic pot establir sistemes interns propis del centre per tal de garantir l’administració segura dels medicaments; així com un sistema consensuat amb la resta de l’equip assistencial. Es vetlla, també, perquè l’administració del fàrmac i les possibles incidències quedin registrades. Realitza la conciliació de tractaments i proposa activitats per tal de millorar el compliment terapèutic.

La guia detalla les funcions que una correcta gestió del dipòsit de medicaments cal tenir per se, com per exemple, la retirada de medicaments afectats per alertes sanitàries o assegurar un dipòsit suficient d’acord amb les necessitats d’aquests centres; així com disposar d’un estoc per a situacions d’emergència.

Guia de consens per tal de millorar l’eficiència i efectivitat de l’ús de medicaments, productes sanitaris i dietoterapèutics per als pacients de centres sociosanitaris o residencials