• Imprimeix

Impacte del copagament en el compliment terapèutic i resultats en salut per a la medicació inhalada

L’asma i la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) són dues de les principals causes mundials de morbimortalitat

07/11/2017 16:11
imatge

L’asma i la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) són dues de les principals causes mundials de morbimortalitat. S’estima que, mundialment, els pacients afectats són 300 i 210 milions, respectivament. En ambdues malalties, el principal maneig terapèutic és mitjançant medicació inhalada.

Amb la finalitat d’estudiar si el copagament d’aquest tipus de medicació, en concret, salmeterol/fluticasona, afectava el compliment terapèutic, aquest estudi va categoritzar els resultats en funció de si el finançament del fàrmac estava sotmès a un copagament, com en el cas d’Anglaterra, on per al pacient existeix un cost fix per prescripció, o no existia copagament, com a Escòcia, on des de l’any 2011 es va suprimir el sistema de copagament i el pacient no abona cap quantitat econòmica per prescripció.

Durant un any, el 34,3% dels pacients amb règim de copagament i gairebé el 35% dels pacients sense copagament mostraven una bona adherència al fàrmac. Aquesta proporció era menor per als pacients diagnosticats d’asma i major per als pacients amb MPOC. No hi havia diferències pel que fa al nombre d’exacerbacions ni en cap altra variable d’estudi, com les visites a serveis d’urgència o a consultes externes, per exemple.

Per tant, tot i que el copagament pot tenir un efecte negatiu si comporta reducció del compliment terapèutic, en aquest cas, la relació no es demostra. En la conjuntura actual, on els costos de medicació poden dificultar el compliment terapèutic, és important delimitar aquells factors que realment tinguin un impacte en el compliment i, per tant, en els resultats en salut dels pacients.