• Imprimeix

Informe d’utilització de medicaments opioides a Catalunya

Anàlisi del període 2012-2016

11/01/2018 11:01
imatge

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) reconeix el dolor com un problema important de salut pública, i és una de les causes principals de consulta mèdica. Els medicaments opioides són una de les maneres per combatre el dolor, però estan indicats principalment per al tractament del dolor agut de moderat a greu, especialment en casos postoperatoris i dolor oncològic, mentre que el seu ús per al dolor crònic no oncològic és controvertit.

L’augment del consum d’opioides que s’ha observat en països desenvolupats s’ha relacionat amb un increment de casos de dependència, abús, intoxicacions i morts per sobredosi.

Aquest informe analitza el consum d’opioides a Catalunya, especialment pel que fa al patró d’opioides més dispensats, l’evolució del seu consum en els anys 2012-2016 i la despesa associada a aquest tipus de medicaments.

S’observa que, en aquest període, el consum d’opioides ha augment un 45%, degut tant al consum d’opioides febles com forts. En el cas dels febles, el tramadol ha estat el més utilitzat, i en el dels forts, el fentanil. El tapentadol ha estat el principi actiu amb major creixement. Les dades mostren, a més, que el creixement encara no s’ha estabilitzat.

Comparant aquests resultats amb l’informe d’utilització d’opioides elaborat per a l’AEMPS, s’observa que els resultats estant alineats, però a Catalunya, existeix menor consum d’opioides febles i, pel que fa als forts, no hi ha diferències respecte al consum observat a Espanya.

Sobre la despesa expressada en import d’aportació al CatSalut, la combinació tramadol/paracetamol i fentanil, especialment en les formes d’alliberació immediata, són els opioides associats amb major despesa anual.

El consum d’opioides a Catalunya ha augmentat un 45% en cinc anys. El patró de creixement és similar al de la resta d’Espanya