• Imprimeix

Iniciatives dels farmacèutics per reduir el malbaratament de medicaments

El malbaratament de medicaments es pot donar en diferents moments del cicle del medicament

26/11/2018 11:11
imatge

El malbaratament de medicaments es pot donar en diferents moments del cicle del medicament: des d’una prescripció o dispensació excessiva o, un cop l’usuari ja disposa del medicament, es produeix un canvi de tractament, per exemple, per falta d’eficàcia, o és el mateix pacient el que no mostra un bon compliment terapèutic.

Aquest estudi identifica a través d’una enquesta les iniciatives individuals portades a terme pels farmacèutics comunitaris i d’hospital per reduir el malbaratament de medicaments en països desenvolupats. A més, també n’avalua el grau d’implementació i factibilitat.

Destaca que, entre d’altres iniciatives dels farmacèutics comunitaris detecten prescripcions excessives i fan actuacions en cas de necessitat per tal d’adequar la dispensació i, per exemple, en l’àmbit hospitalari, s’intenta reduir l’estoc de  medicació disponible. El farmacèutic hospitalari realitza ajustos sobre la medicació, recomanant per exemple, reduir la durada de la prescripció, o afinant la dosi en funció de les característiques individuals dels pacients. A més, en tots dos àmbits, porten a terme la revisió i conciliació de la medicació del pacient, i realitzen tasques de conscienciació sobre el bon ús dels medicaments.

Es conclou que la majoria d’aquestes activitats són factibles en la pràctica professional diària, tot i que no totes poden ser implementades de la mateixa forma.És important, per exemple, remarcar al pacient que cal que retorni la medicació sobrant a la farmàcia, i no llençar-la lliurement, amb el consegüent risc de contaminació que comporta per al medi ambient.

La implantació de cadascuna d’aquestes mesures dependrà, entre d’altres, de la forma de reemborsament, que pot influenciar en la forma de prescripció, o en com les diferents normatives nacionals impacten en les activitats que es poden portar a terme per contribuir a la reducció d’aquest malbaratament.

Iniciatives individuals portades a terme per els farmacèutics comunitaris i d’hospital per reduir el malbaratament de medicaments en països desenvolupats