• Imprimeix

Intercanvi a medicaments biosimilars

Els medicaments biosimilars són aquells idèntics a un determinat medicament, anomenat de referència, però creats en un organisme viu

24/10/2018 11:10
imatge

Els medicaments biosimilars són aquells idèntics a un determinat medicament, anomenat de referència, però creats en un organisme viu. Per a la seva aprovació cal demostrar que no existeixen diferències en termes de seguretat, eficàcia o immunogenicitat comparat amb el medicament de referència. Des del grup de treball de medicaments biosimilars de la Food and Drug Administration (FDA), no s’ha detectat cap incidència en termes de seguretat o eficàcia en 10 anys d’experiència clínica amb ells. No obstant això, poden haver-hi dubtes pel que fa a l’intercanvi de tractament des d’un medicament de referència a un biosimilar.

En aquesta revisió sistemàtica s’examinen aquells estudis que avaluen aquest intercanvi: 90 estudis identificats de diferents dissenys, categoritzats segons la patologia per a la qual s’empraven (17 indicacions) i tenint en compte el total de persones que rebien el tractament i la seva durada.

Per a aquells medicaments biosimilars de molècula petita, inclosos els emprats en oncohematologia (filgrastim, hormona de creixement i eritropoetina), existeix més experiència clínica reportada i no s’han demostrat diferències en dades d’eficàcia i seguretat. Tampoc per a aquells biosimilars per al tractament de malalties reumàtiques (ifliximab, rituximab, etanercept i adalimumab). A més, s’inclouen 10 estudis que avaluen el seu ús en voluntaris sans, ja que aquests estudis podrien detectar, si existissin, diferències en la resposta clínica en tractar-se d’individus immunocompetents, sense malaltia i sense altres tractaments concomitants. En tots aquests estudis, el perfil de seguretat respecte al medicament de referència era similar.

Per tant, aquesta revisió suggereix que l’intercanvi cap a un biosimilar és segur, i que tant pacients com professionals sanitaris poden confiar en aquests medicaments que han demostrat ser segurs i efectius.