• Imprimeix

La recepta electrònica a Catalunya (Rec@t)

Vols saber-ne més?

19/09/2017 15:09
imatge

La recepta electrònica  (RE) és una eina que permet la gestió integrada  i en línia de la prestació farmacèutica, incorporant progressivament les prescripcions realitzades en els diversos àmbits assistencials. Ofereix un procés continu per a la millora de  la seguretat i la qualitat de la prestació farmacèutica. La seva situació actual es:

Les receptes electròniques dispensades durant el mes de juliol suposen el 97,7% del total de receptes facturades.

La mitjana de dispensacions en un dia laborable supera les 480.000 receptes dispensades.

La recepta electrònica està àmpliament implantada als equips d'atenció primària, centres de la xarxa hospitalària d’utilització pública, xarxa de salut mental i atenció sociosanitària. El grau d’implantació de RE al mes de juliol era d’un 98%.

 

 1. El grau d’implantació dels Hospitals del SISCAT és del 93,3%
 2. El grau d’implantació als centres Sociosanitaris iniciats és del 96,4%.
 3. El grau d’implantació als equips d’ASSIR és del 91,4%.
 4. En la xarxa de salut mental el seu grau d’implantació es de gairebé 99,0%.
 5. Per a la medicació hospitalària de dispensació ambulatòria el projecte es troba en fase pilot, en uns centres hospitalaris definits.

Per Regions Sanitàries: (dades implantació juliol 2017)

 • Catalunya Central: 98,6%
 • Barcelona: 97,9%
 • Girona: 97,5%
 • Camp de Tarragona: 97,2%
 • Lleida: 97%
 • Terres de l'Ebre: 96,6%
 • Alt Pirineu i Aran: 95,5%

Per tal de garantir una prescripció segura, la recepta electrònica incorpora un sistema d’alertes que es mostren al professional en el moment de la prescripció en base si supera la dosi màxima,o si es detecten  interaccions farmacològiques, duplicitats terapèutiques, etc.  La recepta electrònica també disposa d’altres eines que faciliten la coordinació i la comunicació entre els professionals de la salut (missatgeria)

Així mateix, el ciutadà pot accedir a informació sobre el seu Pla de medicació i reimprimir-lo a través de la plataforma La Meva Salut

Paral-lelament, es desenvolupen altres eines per a permetre la interoperabilitat i s’incorporaran solucions de mobilitat per tal de facilitar la interacció amb altres comunitats autònomes.

És, per tant, un projecte dinàmic en continua evolució i innovació en funció de les necessitats dels pacients.

La recepta electrònica és una eina que permet la gestió integrada i en línia de la prestació farmacèutica