• Imprimeix

Malaltia crònica avançada: prevenció o desprescripció?

L’atenció a la cronicitat és un dels pilars del Pla de salut

19/12/2018 11:12
imatge

L’atenció a la cronicitat és un dels pilars del Pla de salut. Per al pacient crònic complex (PCC) o el pacient amb malaltia avançada crònica (MACA), cal oferir una atenció multidisciplinària i tenir cautela amb els tractaments que se’ls prescrigui, degut a la fragilitat que presenten.

L’estudi que es presenta té com a objectiu conèixer la prescripció preventiva d’estatines, antiagregants, bifosfonats, calci/vitamina D i vitamina B12 en aquests tipus de pacients a la Unitat de Gestió d’Atenció Primària de diverses poblacions catalanes i que tenien una esperança de vida inferior a 12 mesos. A més, valora la indicació dels inhibidors de la bomba de protons (IBP) per determinar la medicació que podria ser potencialment evitable.

Per a la realització de l’estudi, cada metge o metgessa de família va registrar el nombre de medicaments seleccionats segons el pla de medicació vigent del pacient en la seva data d’èxitus. També, es va confirmar si existia alguna retirada del medicament en oficina de farmàcia en aquell últim mes.

S’observa que la desprescripció durant els sis mesos previs a la mort va ser del 22,9% dels PCC i el 8,6% dels MACA. A més, la prescripció global d’estatines va ser del 19%, de bifosfonats 4,7%, de calci/vitamina D 20,3%, antiagregants 40%, IBP 67% i vitamina B12 7,8%. La indicació d’IBP no era adequada en 51,2% dels PCC i 47,9% dels MACA.

En aquestes xifres, es destaca l’alt percentatge de antiagregants, on el 60% dels pacients MACA no tenien malaltia cardiovascular de base, a més de l’alt percentatge d’IBP i estatines, quan, segons criteris STOPP/START, les estatines estarien indicades com a prevenció secundària si el pacient fos independent per a activitats de la vida diària i presentés esperança de vida superior als 5 anys.

Per tant, es conclou que pacients PCC/MACA segueixen en tractament preventiu fins al final de la seva vida, molt sovint evitable i amb efectes adversos. Calen més estudis que emfatitzin el balanç benefici-risc del tractament preventiu en aquest tipus de pacient.