• Imprimeix

Maneig de l’anticoagulació en la fractura de maluc

Maneig del tractament amb anticoagulants en cas de necessitat de cirurgia per fractura de maluc

17/11/2017 10:11
imatge

Les fractures de maluc són incidents en la gent gran i la presència de tractament de llarga durada amb anticoagulants és un fet freqüent que retarda el seu maneig quirúrgic.

La literatura suggereix que la cirurgia no hauria de posposar-se en el cas de trobar-se en tractament amb antiagregants clàssics (per exemple, aspirina o clopidogrel), però l’anestèsia sí que s’hauria de retardar, especialment en el cas d’anestèsia espinal o regional.

Els anticoagulants més freqüentment emprats en la gent gran inclouen els antagonistes de la vitamina K, anticoagulants directes i antiagregants plaquetaris.

1. Antagonistes de la vitamina K (AVK) com la warfarina. En cas de necessitat de cirurgia de maluc, els seus efectes es poden revertir a través de l’administració de:

Vitamina K (VK). L’administració de vitamina K per via oral té aquest efecte entre 18-24 h postadministració, mentre que per via intravenosa (IV), es dona entre les 6-12 h posteriors. En la pràctica clínica habitual, existeix gran variabilitat en la dosificació per a aquesta finalitat.

Plasma fresc congelat. No existeix evidència de la seva utilitat. Com a producte sanguini, comporta riscos adversos associats amb les transfusions de sang total.

Concentrat del complex de protrombina. Afegit a l’administració de VK.

2. Anticoagulants directes com l’apixaban, dabigatran i rivaroxaban, entre altres. La societat europea de cardiologia proposa la retirada d’aquests anticoagulants 96 h prèvies a la cirurgia o altres procediments amb risc de sagnat. Per al dabigatran, des de l’any 2014, existeix el seu antídot específic, l’idarucizumab.

3. Antiagregants plaquetaris com aspirina i clopidogrel. El seu ús, en context de fractura de maluc, es relaciona amb augment de risc de sagnat en acte quirúrgic, així com de formació d’hematoma postanestèsia espinal.

 

A més, les indicacions per al tractament anticoagulant pont han de ser valorades segons el risc hemorràgic del pacient i el tipus de cirurgia.