• Imprimeix

Mapes de consulta en línia sobre el consum d’antibiòtics

El seu objectiu es reduir les xifres de consum d'antibiòtics

12/12/2017 08:12
imatge

Coincidint, el passat 18 de novembre, amb el Dia Europeu per a l’Ús Prudent dels Antibiòtics, en el marc del Pla nacional davant la resistència als antibiòtics (PRAN), s’ha habilitat una eina informàtica per a la consulta del consum d’antibiòtics, tant en àmbit hospitalari com en l’atenció primària (AP). L’eina té com a objectiu reduir les xifres de consum d’antibiòtics.

La cerca dels consums d’antibiòtics pot realitzar-se per àmbit, any i/o tipus d’antibiòtic. D’aquesta manera, es pot consultar la tendència de consum en DHD (dosi diària definida per 1.000 habitants/dia) en els darrers anys, en funció de l’ATC del tipus d’antibiòtic i fent la comparació amb la DHD mitjana que s’observa a la resta d’Europa.

Les últimes dades de consum, de l’any 2016, mostren que, pel que fa al consum d’antibiòtics en l’atenció primària, Espanya es troba entre els països de la Unió Europea amb major consum, mentre que de l’àmbit hospitalari, es troba per sota la mitjana europea.

L’eina permet, també, comparar, respecte al total del consum, les dades del consum d’antibiòtic d’espectre reduït, d’amoxicil·lina amb o sense clavulànic i penicil·lines sensibles a beta-lactamases. En l’AP, s’observa que el consum de macròlids en DDD (dosi diària definida) ha augmentat lleugerament des de l’any 2014, i el de fluoroquinolones es manté estable. En l’àmbit hospitalari, des de l’any 2012, les DHD també han augmentat.

Eina informàtica per a la consulta del consum d’antibiòtics, tant en àmbit hospitalari com en l’atenció primària