• Imprimeix

Metanàlisi sobre la no adherència primària en pacient amb patologia crònica

La no adherència primària a la medicació (NAPM) és aquella que, un cop el pacient disposa de la seva prescripció, no acudeix a la farmàcia per tal de retirar per primera vegada el seu medicament

06/06/2018 08:06
imatge

La no adherència primària a la medicació (NAPM) és aquella que, un cop el pacient disposa de la seva prescripció, no acudeix a la farmàcia per tal de retirar per primera vegada el seu medicament.

L’impacte pel fet que un pacient no s’adhereixi al seu tractament és gran. No només en termes de costos a causa, per exemple, dels ingressos hospitalaris que poden ser deguts a aquesta falta de compliment terapèutic; sinó també per l’impacte sobre la salut i la qualitat de vida que representa.

En les dades de la metanàlisi que es presenta, es destaca que els grups terapèutics on es dona major prescripció són medicaments per al tractament de la hipertensió, antidepressius, hipolipemiants i hipoglucemiants. En aquestes quatre àrees, la taxa de NAPM era de gairebé un 15%. L’edat del pacient no mostrava relació amb l’adherència. Si el tractament tenia una durada superior a tres mesos, la taxa de NAPM es duplicava respecte als tractaments amb durada menor a tres mesos (25,3% davant del 10%). El grup d’hipolipemiants són els que mostren una taxa de NAPM superior a la resta de grups (20,8%), seguit de la medicació antihipertensiva (12,4%).

Per tant, tot i la limitació de no poder disposar dades sobre l’actitud i creences del pacient pel que fa al seu tractament, o de no poder fer seguiment sobre la dispensació en una altra província, aquests resultats mostren que, per tal de reduir la taxa de NAPM i reconduir-la cap a resultats més òptims, caldria oferir més suport i seguiment al pacient, especialment per a aquelles patologies on la prescripció s’enfoca a la prevenció primària.

En les quatre àrees terapèutiques que s'analitzen, la taxa de no adherència primària és de gairebé un 15%