• Imprimeix

Pautes d’harmonització farmacoterapèutica: anticoagulants orals en fibril·lació auricular

Les pautes són una eina adreçada als professionals assistencials que té l’objectiu d’establir unes bones pràctiques en el maneig farmacològic de determinades patologies

26/09/2018 15:09
imatge

El passat mes de juliol es van publicar dues noves pautes d’harmonització farmacoterapèutica, elaborades en el marc del Programa d’harmonització del CatSalut. Les pautes són una eina adreçada als professionals assistencials que té l’objectiu d’establir unes bones pràctiques en el maneig farmacològic de determinades patologies.

Les pautes per a l’harmonització de l’ús d’anticoagulants orals en fibril·lació auricular (FA) estableixen els criteris i les recomanacions d’ús dels anticoagulants orals antagonistes de la vitamina K (AVK) i dels anticoagulants orals directes (ACOD), tenint en compte el marc de referència en el Sistema Nacional de Salut establert per l’Informe de posicionament terapèutic (IPT), de novembre de 2016. En concret, els AVK (acenocumarol i warfarina) són els anticoagulants orals prioritzats per a pacients amb FA amb indicació d’anticoagulació. En canvi, els ACOD són d’elecció en determinats grups de pacients amb FA no valvular. Els quatre ACOD (dabigatran, rivaroxaban, apixaban i edoxaban) es consideren alternatives terapèutiques similars. També es detalla el maneig de l’anticoagulació en situacions especials com la cardioversió, el perioperatori o la malalta arterial coronària, entre d’altres.

Aquestes pautes contenen recomanacions per fomentar el bon ús dels anticoagulants orals. En aquest sentit, s’incideix en aspectes fonamentals de seguiment com el control de l’índex internacional normalitzat (INR) en pacients tractats amb AVK, la importància de l’adherència o la necessitat d’utilitzar les dosis adequades dels ACOD i realitzar un seguiment periòdic de la funció renal.

Una altra informació d’interès per consultar en la pràctica diària són les taules d’interaccions dels AVK i dels ACOD, esquemes de com realitzar els intercanvis entre diferents anticoagulants o recomanacions sobre informació a pacients.

A part del document de les pautes d’harmonització, s’ha elaborat una sèrie de material de suport: guia de consulta ràpida, argumentari de les recomanacions més rellevants de les pautes i presentació en format PowerPoint.