• Imprimeix

Pautes per a l’harmonització del tractament farmacològic de la malaltia pulmonar obstructiva crònica

Les pautes per a l’harmonització de l’MPOC són una actualització respecte al document que es va publicar, per primer cop, l’any 2014

28/09/2018 12:09
imatge

El passat mes de juliol es van publicar dues noves pautes d’harmonització farmacoterapèutica, elaborades en el marc del Programa d’harmonització del CatSalut. Les pautes són una eina adreçada als professionals assistencials que té l’objectiu d’establir unes bones pràctiques en el maneig farmacològic de determinades patologies.

Les pautes per a l’harmonització de l’MPOC són una actualització respecte al document que es va publicar, per primer cop, l’any 2014. En aquesta nova versió s’incorporen les últimes novetats terapèutiques, s’actualitzen les recomanacions de tractament de l’MPOC estable, s’inclou l’abordatge diferenciat i específic dels pacients amb fenotip mixt de superposició asma-MPOC i recomanacions sobre la necessitat o no d’ús dels corticoides inhalats (CI). En les pautes s’indica que el tractament de base de l’MPOC estable són els medicaments broncodilatadors (BD) inhalats en monoteràpia i preferentment els d’acció llarga. Es prioritzen els antagonistes muscarínics d’acció llarga (LAMA) per sobre dels agonistes beta-2-adrenèrgics d’acció llarga (LABA) en pacients exacerbadors. Destaca que la combinació d’un LAMA i un LABA és d’elecció davant de la combinació d’un LABA i un CI en pacients simptomàtics i/o exacerbadors. Per als pacients amb fenotip mixt (asma-MPOC) es recomana iniciar el tractament amb la combinació d’un LABA i un CI.

Les pautes també fan èmfasi en altres teràpies perquè són claus per a la prevenció i el manteniment de la malaltia com la deshabituació tabàquica, l’oxigenoteràpia, l’educació sanitària, la rehabilitació respiratòria i les cures pal·liatives.

A més, ja que assegurar un bon compliment terapèutic és clau, el document pretén fomentar el bon ús dels dispositius inhaladors, insistint en la necessitat d’assegurar una tècnica d’inhalació adequada, el seguiment estret i la reavaluació periòdica dels tractaments. En aquest sentit, es poden consultar al document les taules dels diferents dispositius, cambres d’inhalació i les seves característiques principals.

A part del document de les pautes d’harmonització, s’ha elaborat una sèrie de material de suport: guia de consulta ràpida, argumentari de les recomanacions més rellevants de les pautes i presentació en format PowerPoint.

Les pautes són una eina adreçada als professionals assistencials que té l’objectiu d’establir unes bones pràctiques en el maneig farmacològic de determinades patologies