• Imprimeix

Pla de qualitat i sostenibilitat de la prestació farmacèutica: descripció d'indicadors

El Pla de qualitat i sostenibilitat de la prestació farmacèutica té per objectiu implementar mesures i actuacions sobre àrees concretes amb un alt impacte potencial de millora

04/05/2018 08:05
imatge

El Pla de qualitat i sostenibilitat de la prestació farmacèutica està emmarcat dins del Pla estratègic del CatSalut i té per objectiu implementar mesures i actuacions sobre àrees concretes amb un alt impacte potencial de millora, per tal de fomentar un ús racional i eficient de la prestació farmacèutica.

Des del CatSalut s’ha prioritzat l’actuació en quatre àrees d’acció intensiva: tractaments inhalats per a patologia respiratòria obstructiva, hipoglucemiants insulínics i no insulínics, medicaments antipsicòtics i analgèsics opioides i pegats de lidocaïna. Per aquests grups s’han definit uns indicadors de dispensació i uns indicadors de prescripció per fer seguiment de l’ús racional, basats en paràmetres de selecció de fàrmacs segons recomanacions, adequació de la indicació segons fitxa tècnica, marcadors d’hiperprescripció i situació d’elevat risc de problemes de seguretat

El document publicat descriu amb detall el contingut dels grups de seguiment i la composició dels 20 indicadors que formen part del Quadre de Comandament del Pla de qualitat i sostenibilitat, com per exemple: % Pacients ≥ 55 anys amb corticoides inhalats en monoteràpia,  % Pacients amb fentanil en formes ultraràpides sense tractament mòrfic de base, % Pacients en biteràpia tractats amb metformina i sulfonilurea, o % Pacients amb doble prescripció d’antipsicòtics, oral i intramuscular. 

Els indicadors es comparteixen amb les entitats proveïdores mensualment per definir dins de cada territori les línies estratègiques de cadascuna de les àrees d’anàlisi per tal de millorar la qualitat i seguretat de la prescripció.

El document descriu amb detall el contingut dels grups de seguiment i la composició dels 20 indicadors que formen part del Quadre de Comandament del Pla de qualitat i sostenibilitat