• Imprimeix

Poc valor clínic: prescripció d’antibiòtic i satisfacció del pacient

La prescripció d’antibiòtic per a infeccions víriques és una pràctica innecessària, costosa i potencialment insegura

14/02/2018 08:02
imatge

Als Estats Units, la satisfacció del pacient es reconeix com un indicador per mesurar la qualitat de l’atenció sanitària rebuda. La prescripció d’antibiòtic per a infeccions víriques és una pràctica innecessària, costosa i potencialment insegura. Per exemple, en el cas de la sinusitis aguda, una dolència comuna per a la qual, sovint, es prescriuen antibiòtics. Aquest fet pot ser degut al fet que alguns professionals consideren que el pacient espera ser tractat amb antibiòtic, i la seva satisfacció dependrà de rebre (o no) aquest tractament.

Per tal de valorar si aquesta pràctica de poc valor clínic era causa de satisfacció amb l’assistència rebuda, es van realitzar enquestes a més de 5.000 pacients diagnosticats de sinusitis aguda entre els anys 2010-2013.

Es destaca que, la prescripció d’antibiòtic en aquests pacients, incrementava la satisfacció del pacient, però que, en aquells pacients als quals no se’ls havia prescrit, mostraven igualment un elevat grau de satisfacció vers l’assistència rebuda, la diferència era només de 4 punts (75% vs. 79%). El factor que afectava més en el grau de contentació era la relació amb el seu personal mèdic, una edat més elevada del pacient i la comorbiditat d’altres malalties cròniques.

Per tant, caldria incentivar el proveïdor no només per una satisfacció del pacient durant la visita mèdica, sinó per a la recerca de noves mesures de qualitat en l’assistència sanitària.

Per a aquells pacients als quals no se’ls havia prescrit antibiòtic, mostraven igualment un elevat grau de satisfacció vers l’assistència rebuda