• Imprimeix

Prescripció d’antibiòtic per a les bronquièctasis no degudes a fibrosi quística

Guia NICE sobre el tractament amb antibiòtic en pacients diagnosticats amb bronquièctasi no degudes a Fibrosi Quística

24/12/2018 13:12
imatge

El National Institute for Health and Care Excellence (NICE) ha publicat una guia sobre el tractament amb antibiòtic en pacients diagnosticats amb bronquièctasis no degudes a fibrosi quística, amb l’objectiu d’optimitzar l’ús dels antibiòtics i reduir l’aparició de resistències associades al seu ús.

La guia inclou, també, recomanacions generals sobre el maneig de les bronquièctasis i els signes d’alerta que cal vigilar per tal de derivar la consulta a un especialista, si escau.

En concret, per a la prescripció d’antibiòtic es detalla l’antibiòtic d’elecció que cal oferir al pacient, en funció dels resultats del cultiu d’esput o si se sospita que no en farà un bon compliment terapèutic, entre d’altres factors. De manera general, es detalla que l’amoxicil·lina, la claritromicina o la doxiciclina són els antibiòtics orals de primera línia, i com a alternativa en alguns casos específics, l’amoxicil·lina / àcid clavulànic o la levofloxacina o la ciprofloxacina en els pacients pediàtrics.

Generalment, no s’ha d’oferir tractament profilàctic per tal de prevenir les exacerbacions i cal involucrar el pacient en un procés de decisions compartides, tot detallant-li, per exemple, els possibles efectes adversos de l’antibiòtic (oral o inhalat). La durada del tractament en exacerbació aguda hauria de ser entre 7-14 dies, en funció de la gravetat, l’historial previ, el resultat i la sensibilitat del cultiu i la resposta al tractament.