• Imprimeix

Profilaxi en viatges internacionals

Butlletí del Centre Basc d’Informació de Medicaments

27/07/2018 08:07
imatge

Aquest nou número proporciona una orientació per tal de fer recomanacions als viatgers. Els consells que s’ofereixen a les persones que viatgen han de ser individualitzats, en funció, entre d’altres, de la destinació, l’època de l’any o l’estat epidemiològic del país al qual s’arriba. Com a consideració de caràcter general, cal que el viatger es dirigeixi a un centre de vacunació internacional i que, en destí, segueixi unes mesures higienicodietètiques generals com, per exemple, utilitzar repel·lents d’insectes, evitar aliments no cuinats o fer ús del preservatiu per tal d’evitar malalties de transmissió sexual.

Per a les vacunes obligatòries per al viatger, caldrà diferenciar entre aquelles que són selectives si el viatger es dirigeix a zones catalogades en risc de la malaltia, o vacunes obligatòries, requerides per a l’entrada en alguns països en concret (per exemple, l’Aràbia Saudí exigeix la vacunació contra meningococ ACWY per a pelegrins a la Meca).

En el cas de la profilaxi per a la malària, la gran part de casos de paludisme té lloc per falta de compliment de la pauta requerida. Cal que el pacient compleixi la profilaxi completa abans d’iniciar el viatge, durant i un cop finalitzat.

Per als casos de diarrea del viatger, en general, la profilaxi amb antibiòtics no està recomanada. Com a tractament simptomàtic, la loperamida es pot fer servir per als casos de diarrea lleu o moderada, en absència de febre o sang a la femta. En els casos de diarrea moderada-greu, el tractament amb antibiòtics redueix la seva duració i l’elecció dependrà de la destinació i la resistència del patogen. D’elecció serien la ciprofloxacina o l’azitromicina (AZT), i la rifaximina seria l’alternatiu quan els altres dos no fossin adequats o no estiguessin disponibles. Les dosis úniques ofereixen més comoditat per al viatger (per exemple, AZT 1 g en dosi única).

Per tant, és recomanable la planificació del viatge amb certa antelació per tal d’aconseguir un nivell de protecció òptim abans de l’entrada en el país de destí.

El Butlletí INFAC, que s’edita mensualment, ofereix informació farmacoterapèutica per als professionals sanitaris del País Basc